Kestävä vaatetusala -täydennyskoulutuksiin ilmoittautuminen käynnissä

Kuva
Kestävä vaatetusala -täydennyskoulutuksiin ilmoittautuminen on käynnissä.
LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti on suunnitellut yhteistyössä Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n kanssa yritysten osaamisen kehittämisen tueksi täydennyskoulutussarjan, jossa käsitellään ajankohtaisia kestävän, tulevaisuusorientoituneen ja digitaalisen vaatetusalan aiheita. Kurssit toteutetaan talven 2021 ja kevään 2022 aikana.

Kurssit ovat kaikille avoimia, maksullisia ja niitä on mahdollista valita myös yksittäin. Ilmoittaudu mukaan syventämään osaamistasi!

Koulutusteema 1: Ennakointi ja tulevaisuustiedon hyödyntäminen vaatetusalalla, 2.12.2021 klo 9–15 (verkossa)

Koulutuksessa käydään läpi, mistä trendit muodostuvat, mitä on ennakointi ja mitä hyötyä ennakoinnista on yrityksille ja yksilöille. Päivässä käsitellään megatrendejä, kiinnostavia ilmiöitä ja innovaatioita sekä pohditaan, miten ne voivat vaikuttaa myös arvoihin ja kulutuskäyttäytymiseen.

Opettajana toimii muutosasiantuntija, trendianalyytikko ja toimittaja Susanna Björklund. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 21.11.2021 mennessä.

Koulutusteema 2: Kiertotalouden mukainen suunnittelu, toteutus keväällä 2022 (tarkentuu)

Koulutuksessa käydään läpi kiertotalouden mukaisen vaatesuunnittelun keskeisimpiä periaatteita ja menetelmiä, joiden avulla opitaan muovaamaan suunnitteluprosessia kiertotaloutta palvelevaksi. Kouluttajana toimii Annariina Ruokamo.

Koulutusteema 3: Tekstiilien kierrätysmenetelmät, 10.2.2022 klo 9.30–15.30 (verkossa)

Koulutuksessa käydään läpi tekstiilijätevirtojen muodostumista ja niihin liittyvää kansallista ja EU-tasoista lainsäädäntöä. Perehdytään tekstiilimateriaalien lajitteluun, tunnistukseen ja eri tekstiilimateriaalinen kierrätysmenetelmiin osana laajempaa tekstiilien kiertotaloutta ja liiketoimintapotentiaalia. Lisäksi tutustutaan kierrätysmateriaalien ominaisuuksiin, testaukseen ja käyttökohteisiin.

Opettajina toimivat tekstiilitekniikan tohtori Lea Heikinheimo ja polymeerikemian tohtori Kirsti Cura LAB-ammattikorkeakoulusta sekä johtava asiantuntija Satumaija Levón Suomen Tekstiili & Muodista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 27.1.2022 mennessä. 

Koulutusteema 4: Vaate palveluna, toteutus keväällä 2022 (tarkentuu pian)

Koulutuksessa käydään läpi kiertotalouden vaatimuksia ja periaatteita muoti- ja vaatetusteollisuudessa. Aiheita ovat mm. kiertotaloutta tukevat vaatteiden suunnitteluun, tuottamiseen ja tuote palveluna -liiketoimintamalliin liittyvät perusteet sekä vaatteen elinkaaren pidentämisen periaatteet ja siihen liittyvät kiertotalouden mukaiset uudet liiketoimintamahdollisuudet. Kouluttajana toimii Pirjo Kalliomäki.

Koulutusteema 5: Digitaaliset työkalut

  • Adobe InDesign syventävät perusteet, 23.11.2021 klo 9–15 (verkossa)

Kurssilla käydään läpi taitto-ohjelman soveltamista osana suunnittelutyötä sekä opitaan syventäviä perusteita ja suunnitteluratkaisuja. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa käyttää ohjelmistoa tehokkaasti ja luovasti. Kouluttajana toimii muotoilija Tuuli Pursiainen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 14.11.2021 mennessä.

  • Adobe Illustrator syventävät perusteet, toteutus keväällä 2022 (verkossa)
  • Adobe Photoshop syventävät perusteet, toteutus keväällä 2022 (verkossa)
  • CLO 3D -koulutus, toteutus keväällä 2022 (LABin tiloissa Lahdessa)

 

Lisätietoja:

TKI-asiantuntija Marjo Luhtanen, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5202, marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi

TIEDOTE: Suomen Tekstiili & Muoti ry

Kestävien ratkaisujen muotoilu mahdollistaa uudet palvelut ja tuotteet

LABin Muotoiluinstituutin täydennyskoulutus kouluttaa kestävän tuotekehityksen ja muotoilun osaamista elinkeinoelämän tarpeisiin.