Ennakointi ja tulevaisuustiedon hyödyntäminen vaatetusalalla

Maailma ympärillämme tuntuu muuttuvan nopeammin kuin ehdimme reagoida. Tietyt ajurit, kuten esimerkiksi pandemia ja Ukrainain sota saivat aikaan nopeita muutoksia yhteiskunnassa, toisaalta moni asia ei muutu. Elämme informaatioyhteiskunnassa ja katsomme maailmaa omasta subjektiivisesta kuplastamme. Ilmastonmuutos, ikääntyvä yhteiskunta, tarve diversiteettiin ja kaupungistuminen tuovat kiristyvien säädösten myötä myös uusia mahdollisuuksia. Yhä epävarmempina aikoina ennakointi on tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä, joka antaa avaimia päätöksentekoon.
Laajuus
7 tuntia
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

ennakointi ja tulevaisuus

Tavoite

Koulutuksessa käymme  läpi, mistä trendit muodostuvat. Puhumme megatrendeistä, kiinnostavista ilmiöistä ja innovaatioista ja pohdimme miten ne voivat vaikuttaa myös arvoihin ja kulutuskäyttäytymiseen.

Kenelle

Kaikille tekstiili- ja vaatetusalalla työskenteleville

Sisältö

-Mitä on ennakointi? 
-Mitä hyötyä ennakoinnista on yritykselle/ yksilölle?
-Käydään läpi ennakoinnin perusteita
-Luento megatrendeistä, uusista ilmiöistä, konsepteista sekä kulutuskäyttäytymisen muutoksista jne.
-Opetellaan havaitsemaan hiljaisia signaaleita ja klusteroimaan löydöksiä sekä pohtimaan laajempia syitä ja yhteyksiä ilmiöiden takana

Ryhmäkoko

8 - 18 osallistujaa

Asiantuntija

Susanna Björklund on utelias muutosasiantuntija, trendianalyytikko ja toimittaja, joka tutkii monialaisesti maailman ilmiöitä muotoilijan silmin.
LABissa Susanna toimii lehtorina ja ennakointiasiantuntija. Hän auttaa yrityksiä havaisemaan muutosta ja vierailee puhujana ympäri maailmaa,
Susanna kuratoi vuosittain Habitare-messujen virallisen Signals-trendinäyttelyn.

Pyydä tarjous!

Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi