Uraseuranta

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyssä selvitetään, millainen on vastaajien työ- ja uratilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja vastaako opinnoista saatu osaaminen työelämän vaatimuksia. Kyselyn toteuttaa ammattikorkeakoulujen uraseurantaverkosto yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa.  

Uraseurantakysely toteutetaan kaikissa ammattikorkeakouluissa vuosittain loka-marraskuussa. Ensimmäisen kerran se toteutettiin vuonna 2018. Sähköinen kysely lähetetään kaikille viisi vuotta aiemmin valmistuneille ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Kyselyn tulokset ovat hyödynnettävissä aina kyselyä seuraavan vuoden alkupuolella.

Uraseurantakysely mittaa valmistuneiden opiskelijoiden laadullista työllistymistä – millaiset valmiudet koulutus on antanut työelämään. Kyselyn tuloksissa painottuu vahvasti työelämältä saatava palaute tutkintojen työelämärelevanssista, kun vastaajilla on jo useamman vuoden kokemus työelämästä.

Uraseurantakyselyn tulokset huomioidaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa työllistymistä mittaavan indikaattorin osana. Kyselystä saatu tieto on hyödynnettävissä koulutuksen kehittämisessä. LAB-ammattikorkeakoulun strategian toteuttaminen korostaa työelämältä saatavan palautteen tärkeyttä, ja uraseurantakyselyn tulokset ovat yksi työelämäpalautteen muoto.

Lue lisää: Ammattikorkeakoulujen uraseuranta ja kyselyn tulokset

töissä.fi -palvelu: https://toissa.fi/