Alumnitoiminta

Tervetuloa verkostoon LABin alumni!

LAB-ammattikorkeakoulun alumneja ovat kaikki LABista tai sitä edeltävistä Saimaan ammattikorkeakoulusta (Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta) tai Lahden ammattikorkeakoulusta valmistuneet AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneet.

Alumnina olet kallisarvoinen työelämän yhteistyökumppani LABille. Osaamisesi ja tarinasi kiinnostaa meitä ja opiskelijoitamme. Alumnina saat tietoa LAB-ammattikorkeakoulun järjestämistä täydennyskoulutusmahdollisuuksista, ajankohtaisista tapahtumista, näyttelyistä sekä seminaareista.

Haluamme pitää yhteyttä omiin valmistuneisiin opiskelijoihin ja samalla tarjota mahdollisuuden verkottua muiden alumnien kanssa. Alumnina sinulla on mahdollisuus jakaa osaamistasi vierailevana luennoitsijana tai kertomalla omasta urapolustasi ja työstäsi opiskelijoillemme.
 

Alumnitoiminta LABissa

 • Alumnitapahtumat
 • Vierailut puolin ja toisin
 • Harjoittelupaikan tarjoaminen
 • Projektitöiden tarjoaminen
 • Opinnäytetyöaiheiden tarjoaminen
 • Hankeyhteistyö
 • Verkostoituminen muiden alumnien kanssa
 • Jatko- ja täydennyskoulutus
   

Liity mukaan

Olemme työelämän innovaatioammattikorkeakoulu, joka tarjoaa opiskelun ja työelämän parhaat puolet samasta paikasta. Tule alumnina mukaamme kokeilemaan rohkeasti uusia asioita ja tekemisen tapoja yhdessä opiskelijoidemme ja henkilöstömme kanssa. Haluamme olla osa yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja kestävää kehitystä.

Kuva
Lahti Campus lobby

Ilmoittautuminen alumnirekisteriin

Alumnitoiminta on vapaaehtoista, eikä alumnirekisteröitymisestä peritä maksua.

Lisätietoa alumnitoiminnasta  

 • Sosiaali- ja terveysala: Eveliina Kivinen (eveliina [dot] kivinenatlab [dot] fi
 • Liiketalous ja hotelli-, ravintola- ja matkailuala: Nina Haukemaa (nina [dot] haukemaaatlab [dot] fi
 • Tekniikka: Rami Kivilahti (rami [dot] kivilahtiatlab [dot] fi
 • Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä: Jorma Lehtonen (jorma [dot] lehtonenatlab [dot] fi)
 • Yleistä alumnitoiminnasta: Jarkko Tuominen (jarkko [dot] tuominenatlut [dot] fi)