Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi
Blog liftup

Health – LAB Focus

Sijaissisarusten vertaistukiryhmä perhehoidon hyvinvointia lisäämässä

Lastensuojelulaki määrittää perhehoidon ensisijaiseksi sijaishuollon sijoitusmuodoksi (Lastensuojelulaki 417/2007). Perhehoidossa lapselle tarjotaan kodinomainen ympäristö ja mahdollisuus läheisiin ihmissuhteisiin (Ketola 2008.) Lyhytaikaisen perhehoidon perheet ovat kokonaisvaltaisesti mukana sijoitettavien lasten prosessissa ja sijoituksen aiheuttamissa reaktioissa. Sijaissisarukset ovat osaltaan merkittävässä roolissa sijoituksen onnistumisen kannalta. Yksi suurimmista syistä sijoitusten katkeamiseen on sijaissisarusten reagointi (Janhunen 2008, 137). Onnistunut sijoitus vaatii sen, […]

Terveyttä voi edistää digitaalisestikin

Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat kustannustehokkaita tapoja parantaa sekä kansanterveyttä että kansantaloutta (STM 2019; THL 2019). Digitaalisilla terveydenedistämismenetelmillä, kuten mobiilisovelluksilla ja verkkoalustoilla, on tutkitusti vaikutusta käyttäjänsä terveydelle, ja ne toimivat oivallisina apuvälineinä elämäntapamuutoksessa ja terveydentilan seurannassa. Terveyskäyttäytymisen muutokseen, kuten liikunnan lisäämiseen tai tupakoinnin lopettamiseen, tähtääviä digipalveluita on maailmanlaajuisesti käytössä jo satojatuhansia. (Walsh & Groarke […]

Fysioterapeuttiopiskelijat koululaisten terveyden edistäjinä

Tammikuussa avautui LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoille uudenlainen harjoittelumahdollisuus. Lahden koulutoimen ja LABin yhteistyönä Mukkulan peruskoulussa käynnistettiin puoli vuotta kestävänä pilottina kouluharkka-OPPIMO projekti. Seitsemän opiskelijaa on ollut uranuurtajina. Projektin aikana syntyi uusi työnkuva. Lahden koulutoimen palkkaama koulufysioterapeutti Anni Vanhanen aloitti koululaisten terveyden edistämisen fysioterapeuttiopiskelijoiden toiminnan ohjaamisen kautta. Suomessa kouluterveydenhuolto fysioterapeutin työkenttänä on tunnistettu tärkeäksi kehityskohteeksi (Suomen Fysioterapeutit 2019). […]