Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi

Health – LAB Focus

Hidasteita ammattikorkeakouluopiskelijan opintopolulla

Opintojen viivästyminen ja keskeytyminen on taloudellisesti merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka on myös suorassa yhteydessä ammattikorkeakoulujen saamaan rahoitukseen. Uuden, vuonna 2021 voimaan tulleen ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mukaan jopa 56 prosenttia korkeakoulujen saamasta rahoituksesta perustuu tuloksellisuuteen, josta iso osa myönnetään suoritettujen tutkintojen perusteella. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019.) Voidakseen kehittää toimintaansa ammattikorkeakoulujen on tärkeää löytää keinoja, joiden avulla voidaan […] The post Hidasteita ammattikorkeakouluopiskelijan opintopolulla appeared first on LAB Focus.

Voiko keskusteleva robotti syrjäyttää ihmisen koulutushakuneuvonnassa?

Digitalisaatio uudistaa arjen toimintoja useilla eri tavoilla. Se poistaa aikaan, paikkaan ja tilaan liittyviä toimintarajoja. Digitalisaatio on tuonut myös keskustelevat robotit eli chattibotit hyödynnettäviksi niiden käytölle tarkoituksen mukaisiin tehtäviin. Robotin ja ihmisen välisen vuorovaikutuksellisen tasapainon tunnistaminen Digitalisaation mahdollisuudet on tunnistettu eräissä koulutusorganisaatioissa ottamalla chattibotit neuvonnan tueksi. Yksinkertaisiin kysymyksiin vastaavia chattibotteja onkin kokeiltu yhteishaussa Savon ammattiopistolla […] The post Voiko keskusteleva robotti syrjäyttää ihmisen koulutushakuneuvonnassa? appeared first on LAB Focus.

Asiakasosallisuus lisää tyytyväisyyttä kotisairaalassa

Asiakasosallisuus on palvelunkäyttäjän osallistumista ja vaikuttamista omaan palveluun. Asiakkaan kokemus osallistumisesta lisää hyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä. (Luoto & Hirschovits-Gerz, 2019); Vihtari 2019, 10.) Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000) todetaan, että asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua oman hoitonsa suunnitteluun, ja toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan etu. LAB-ammattikorkeakoulussa toteutettiin tutkimuksellinen kehittämishanke, jossa selvitettiin palvelumuotoilun keinoin […] The post Asiakasosallisuus lisää tyytyväisyyttä kotisairaalassa appeared first on LAB Focus.