Hyvinvointi

Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä. 

  • Hyvinvointia elinympäristöstä, liikkumisesta ja matkailusta
  • Osallisuus, työelämä ja turvallinen arki
  • Data ja teknologia hyvinvoinnin tukena

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimi

Tutkimustiimissä arvioidaan ja tutkitaan ihmisen fyysistä aktiivisuutta ja fyysistä toimintakykyä eri toimintaympäristöissä. Toimintaa ohjaa ihmiseen kohdistuvat tutkimuksen eettiset periaatteet ja suunnittelu. Tutkimustiimi kehittää ja tuottaa hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja, jotka edistävät yksilön, yrityksen, organisaation tai yhteisön hyvinvointia ja liikkumista. 

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi

Health Archives - LAB Focus

Sote-alan tasa-arvo aiheena Nordplus-intensiiviviikolla

Nordplus-ohjelmat mahdollistavat monenlaista koulutuksen kehittämistoimintaa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen (Opetushallitus 2023). Kesäkuussa LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella Nordplus Trollnet -verkosto järjesti intensiiviviikon teemalla Norm-Consciousness in Health and Social Services. Osallistujia oli seitsemästä korkeakoulusta Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Liettuasta ja Suomesta, yhteensä 21 sairaanhoitajaopiskelijaa ja 10 asiantuntijaa. He tarkastelivat tasa-arvoisen kohtelun ehtoja ja niiden toteutumista sosiaali- ja terveysalalla. Keskeisiä käsitteitä olivat […] The post Sote-alan tasa-arvo aiheena Nordplus-intensiiviviikolla appeared first on LAB Focus.

Viestintä ja vuorovaikutus korostuvat esihenkilötyössä etätyön aikakaudella

Työelämä kokee vuosikymmeniin suurinta muutostaan, joka vaatii määrätietoista kehittämistä. (Työterveyslaitos 2023.) Etätyö edellyttää esihenkilöltä uudenlaista johtamistyyliä. Tarvitaankin tietoa päivittäiseen johtamiseen, jolla on vaikutus toimivaan etätyöhön. (Vilkman 2016, 11.) Etätyötä tehdään digitaalisten työkalujen, kuten sähköpostin, pika-viestien, videokokousten ja projektinhallintatyökalujen avulla. (Matli & Wamba 2023, 150.) Etätyössä esihenkilön rooli muuttuu ihmisten johtamiseen painottuvaksi. Esihenkilön tulee ymmärtää erilaisuutta, […] The post Viestintä ja vuorovaikutus korostuvat esihenkilötyössä etätyön aikakaudella appeared first on LAB Focus.

Mentorointi vähemmistöryhmien työelämätaitojen tukena

Sote-alan työvoimapula ja henkilöstön vaihtuvuus asettavat haasteita henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja ylläpitämiselle. Ilman riittävää ammattitaitoista henkilöstöä ei ole mahdollista tuottaa laadukkaita sote-palveluja (Tevameri 2021, 9). Henkilöstön osaamista on kehitettävä, jotta organisaatio pysyy kilpailukykyisenä (Kallonen & Kuhmonen 2021, 11). Mentorointi on yksi hyödynnettävissä oleva keino osaamisen kehittämiseen (Heikkilä 2016, 24). Työperäisen maahanmuuton lisääminen puolestaan nähdään osaratkaisuna […] The post Mentorointi vähemmistöryhmien työelämätaitojen tukena appeared first on LAB Focus.