Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi
Blog liftup

Health – LAB Focus

Autistisen lapsen vanhempien tukeminen

Autismikirjon häiriö on varhain lapsuudessa alkava laaja-alainen kehityksen häiriö. Autistisilla lapsilla oireet keskittyvät poikkeavaan vuorovaikutukseen, kommunikaatioon, käyttäytymismalliin sekä kiinnostuksen kohteisiin. (Socada 2020.) Oireet ovat yksilöllisiä, lievistä oireista vaikeisiin. Ydinoireina voidaan kuitenkin pitää erilaisia stereotypioita, rajoittuneita ja toistavia, kaavamaisia käyttäytymispiirteitä. (Mielenterveystalo 2021). Epäily lapsen autismista voi herätä lapsen vähäisestä kiinnostumisesta muita ihmisiä kohtaan. Autistisen lapsen katsekontakti […] The post Autistisen lapsen vanhempien tukeminen appeared first on LAB Focus.

Etäkuntoutus vaatii fysioterapeutilta erityistä tilannetajua

Väestön ikääntymisen myötä kuntoutustarve nousee jatkuvasti. Jotta kasvavaan kuntoutustarpeeseen pystytään vastaamaan, tarvitaan uusia tapoja järjestää kuntoutusta. Digitalisaation ja teknologian kehittymisen myötä uudeksi tavaksi järjestää kuntoutusta on muodostunut etäkuntoutus. (Velayati ym. 2020.) Etäkuntoutusta hyödynnetään Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten, alueella kotikuntoutuksessa tablettitietokoneen avulla, jonka alustana toimii VideoVisit-ohjelma. (Kutvonen 2021.) Kustannustehokas ja motivoiva ratkaisu Etäkuntoutus on kustannustehokas […] The post Etäkuntoutus vaatii fysioterapeutilta erityistä tilannetajua appeared first on LAB Focus.

Hallituksen esitys vanhuspalvelulaiksi (HE 231/2021) uhkaa kotihoitoa ja jatkuvaa hoivaa

Hallituksen vanhuspalvelulakiesityksen tavoitteena on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa kotihoidon resursseja ja laatua, kehittää palvelujärjestelmää ja tehostaa vanhuspalvelujen johtamista (HE 231/2021). Esityksen mukaisen lain todennäköiset vaikutukset ovat päinvastaiset. Uusi ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus edellyttää 4400 uutta hoitajaa vuoden 2018 mitoitukseen verrattuna. Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstöstä 85 % on lähihoitajia ja noin 10 % sairaanhoitajia. Loput esimiehiä […] The post Hallituksen esitys vanhuspalvelulaiksi (HE 231/2021) uhkaa kotihoitoa ja jatkuvaa hoivaa appeared first on LAB Focus.