Hyvinvointi

Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä. 

  • Hyvinvointia elinympäristöstä, liikkumisesta ja matkailusta
  • Osallisuus, työelämä ja turvallinen arki
  • Data ja teknologia hyvinvoinnin tukena

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi

Health Archives - LAB Focus

Yhteisopettajuus tukee opetuksen monipuolisuutta

Yhdessä opettaminen on osa opetustyötä. Yhteisopettajuudella tarkoitetaan opettajien välistä yhteistyötä, jossa jaetaan vastuu opintojaksoon liittyvästä pedagogisesta suunnittelusta, opetuksen toteutuksesta sekä opetuksen arvioinnista (Malinen & Palmu 2017, 40). Yhteisopettajuudella voidaan tukea opettajien ammatillista kasvua yhteisen työskentelyn ja opettajien välisen vuorovaikutuksen kautta. Tämä luo mahdollisuuden erilaisten pedagogisten ratkaisujen hyödyntämiselle ja toisilta oppimiseen tarjoten tilaisuuden reflektoida omia toimintatapoja […] The post Yhteisopettajuus tukee opetuksen monipuolisuutta appeared first on LAB Focus.

Salpausselkä Geopark tapahtuma-alustana luontomatkailussa

Ensimmäiseltä Salpausselältä eteläiselle Päijänteelle ulottuva Salpausselkä Geopark koostuu kuuden päijäthämäläisen kunnan (Asikkala, Lahti, Heinola, Hollola, Padasjoki ja Sysmä) alueista. Alue sai UNESCO Global Geopark -tunnustuksen huhtikuussa 2022 ja on nyt yksi Suomen neljästä virallisesta UNESCOn geopuistosta. Geopark edistää kestävää, geologiaa esille tuovaa luontomatkailua ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa (Lahti Region 2022, Visit Lahti 2023). Kaikkiaan maailmassa […] The post Salpausselkä Geopark tapahtuma-alustana luontomatkailussa appeared first on LAB Focus.

ICF-malli osaksi asiakkaan ja sote-henkilöstön arkea

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan toimintakyvyllä tarkoitetaan laajaa ja kokonaisvaltaista näkemystä ihmisen selviytymisestä hänelle tärkeistä toiminnoista elinympäristöissään (THL 2023). Toimintakykyosaamisen kehittämisessä on tärkeää pyrkiä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen kansallisesti yhdenmukaisiin käytäntöihin ja toimintatapoihin (OPM & STM 2022). ICF on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus, joka kuvaa toimintakykyä, toimintarajoitteita sekä niihin vaikuttavia yksilö- ja ympäristötekijöitä […] The post ICF-malli osaksi asiakkaan ja sote-henkilöstön arkea appeared first on LAB Focus.