Hyvinvointi

Kestävät hyvinvoinnin palveluinnovaatiot ja ratkaisut​

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä. 

  • Hyvinvointia elinympäristöstä, liikkumisesta ja matkailusta​
  • Osallisuus, työelämä ja turvallinen arki​
  • Ihmislähtöinen teknologia hyvinvoinnin tukena​
  • Toimivat palveluketjut ja -prosessit

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi

Health Archives - LAB Focus

Maastoinfotaulujen visualisointi kulttuuriperintötietoja hyödyntäen

Suomen luonto on matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Luontomatkailu perustuu luonnossa toteutettavaan toimintaan, kuten erilaisiin aktiviteetteihin ja hyvinvointia edistäviin kokemuksiin ja elämyksiin (Mattila & Kallioniemi 2020). Luontomatkailulla on vahva yhteys kulttuuriin. Menneisyydestä perittyjä aineellisia ja aineettomia asioita, jotka heijastavat ihmisten arvoja, uskomuksia ja tietoja, kutsutaan kulttuuriperinnöksi. Kulttuuriperintöä löytyy muun muassa kaupungeista, taajamista, luonnonmaisemista ja arkeologisista kohteista (Vihreälehto […] The post Maastoinfotaulujen visualisointi kulttuuriperintötietoja hyödyntäen appeared first on LAB Focus.

Emotionaalinen ja sosiaalinen tuki osana maahanmuuttajien koulutusta

Tutkimukset todistavat, että kielen oppimisen ja työharjoittelun lisäksi emotionaalinen ja sosiaalinen tuki on tärkeä maahanmuuttajille, koska se tuo osallisuutta ja luo sosiaalistumisen mahdollisuuksia (Intke-Hernandez 2020, 76). Sellaista tukea voi saada sekä läheisessä että etäisemmässä vuorovaikutuksessa. Tueksi lasketaan myös tiedon hankkiminen ja jakaminen. Kun henkilö kokee itsensä tarpeelliseksi ja tärkeäksi, hän rohkaistuu mukaan erilaisiin tilanteisiin, joissa […] The post Emotionaalinen ja sosiaalinen tuki osana maahanmuuttajien koulutusta appeared first on LAB Focus.

Digimentorointi tukemassa ulkomaalaistaustaisia sairaanhoitajia

Sairaanhoitajapula koskettaa koko Suomea (Sairaanhoitajat 2021). Ulkomaalaistaustaisten terveydenhuollon ammattilaisten työllistymisaste on heikompi verrattuna suomalaissyntyisiin hoitajiin. Kun kantasuomalaisista terveydenhuollon ammattilaisista työllistyi 96 prosenttia, oli työllistymisaste maahanmuuttajataustaisilla hoitajilla noin 60 prosenttia. (Aalto ym. 2013, 25.) Maahanmuuttajanaiset päätyvät usein omaa koulutustaan vastaavaa vaativuustasoa alempiin työtehtäviin, esimerkiksi sairaanhoitajat toimivat usein lähihoitajina (Larja 2019, 39). Ulkomaalaistaustaisten hoitajien työllistymisen esteitä Esteinä […] The post Digimentorointi tukemassa ulkomaalaistaustaisia sairaanhoitajia appeared first on LAB Focus.