Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Esimerkkejä projekteista

Ota yhteyttä

Kati Peltonen
TKI-johtaja
kati [dot] peltonenatlab [dot] fi
Blog liftup

Health – LAB Focus

Ensihoitajaopiskelijoille lisää asumisturvallisuusosaamista

Etelä-Karjalassa kotona asumisen turvallisuutta kehitetään asumisturvallisuuden tietoperusteisella ennakointimallilla KAT-TIME-hankkeessa (LAB 2020). Palosuojelurahaston rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää pelastustoimen ja sen yhteistyötahojen palvelutuotantokyvykkyyttä asumisturvallisuuden parantamisessa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa. Yhtenä hankkeen teemana on tunnistaa  eri toimialoja yhdistävän osaamisen tarve pelastustoimen ja sote-toimijoiden välillä (KAT-TIME – Kotona asumisen turvallisuus […] The post Ensihoitajaopiskelijoille lisää asumisturvallisuusosaamista appeared first on LAB Focus.

Mysteeripyöräilystä asiakasnäkökulmaa reittien ja palvelujen kehittämiseen

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n elokuussa käynnistämän Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ekologiseen liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Liiketoiminnan elinvoimaisuuden näkökulmasta kaksi avainasiaa hankkeen toiminnassa ovat tuotteistaminen sekä palvelujen ja reittien näkyvyyden kehittäminen. Näiden taustalle kehittämistoiminnan tueksi haetaan asiakasnäkökulmaa. Metsähallituksen jalanjäljillä Asiakasymmärryksen kehittämiseen hankkeessa käytetään Metsähallituksen vuonna 2014 lanseeraaman haamuretkeilyn […] The post Mysteeripyöräilystä asiakasnäkökulmaa reittien ja palvelujen kehittämiseen appeared first on LAB Focus.

Syrjäytyneen nuoren kokemukset kertovat suunnan selviytymiselle

Nuorten syrjäytyminen on ollut viime vuosikymmenet kasvavan huolen ja huomion kohteena (Valtioneuvosto 2020). Se on nuorten näkökulmasta moninaisempi ongelma kuin pelkästään koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääminen. Syrjäytyneiden nuorten ääni jää usein kuulematta syrjäytymisongelman ratkaisukeinoja pohdittaessa, vaikka se on tilanteen parantamisen kannalta välttämätöntä (Gretschel & Myllyniemi 2020, 7, 17–18, 44, 80–82). Kotiin jääneiden, koulunsa keskeyttäneiden ja […] The post Syrjäytyneen nuoren kokemukset kertovat suunnan selviytymiselle appeared first on LAB Focus.