Hyvinvointi

Kuva
Autumn lake landscape

Edistämme hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Kehitämme sinulle asiakaslähtöisiä palvelu- ja teknologiainnovaatioita hyvinvoinnin tueksi ja edistämme niiden soveltamista ja hyödyntämistä eri käyttöympäristöissä

Hyvinvointiblogi

Hyvinvoinnin projektit

Blog liftup

Well-being | LAB University of Applied Sciences

FreeStyle Libre -glukoosisensori tuo uutta potkua tyypin 1 diabeetikon omahoitoon

Tyypin 1 diabeetikon täytyy seurata säännöllisesti omia glukoosiarvojaan. Vain aktiivisella glukoosiarvojen seurannalla tyypin 1 diabeetikko voi toteuttaa ja muokata insuliinihoitoaan. Glukoosin mittaamiseen on käytetty perinteisesti sormenpäämittauksia, mutta sen rinnalle on tullut viime vuosina jatkuva glukoosiseuranta sensorilla. (Ilanne-Parikka 2018.) Yksi näistä jatkuvaa glukoosiseurantaa toteuttavista sensoreista on Suomeen vuonna 2016 tullut FreeStyle Libre (Vehkavaara, Rönnemaa & Leppiniemi […]

Lapsen seurantakäynnit varhaiskasvatuksen toimintamalliksi

Seurantakäynti varhaiskasvatukseen ei ole dokumentoitu malli, mutta se on yleisesti käytössä peruspalveluissa (neuvolan psykologi, puheterapeutti, perhetyö jne.) sekä erityistasonpalveluissa (erikoissairaanhoito, lastensuojelu ja vammaispalvelut) havainnoinnin, tiedon keräämisen, arvioinnin ja yhteistyön toteuttamisen keinona. Osa palvelun tuottajista toteuttaa seurantakäyntejä, osa ei. Tällä hetkellä seurantakäynti on vapaaehtoinen työtapa ja sen käyttö vaihtelee kunnissa ja eri palveluissa. Työtavan käyttö voi […]

Älysormus havainnollistamassa maisemapalvelutuotteen hyvinvointivaikutuksia

Luontoympäristöjen monipuolisia hyvinvointivaikutuksia yksilön psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin tunnetaan jo hyvin. Luonnossa liikuskelu rentouttaa, virkistää ja helpottaa stressiä. Koko ajan kehittyvän hyvinvointivointiteknologian ansiosta voimme myös saada yhä enemmän mitattua tietoa hyvinvointiimme liittyvistä tekijöistä. Maiseman arvo- eli MAISA-hanke toteutti syyskuussa Hollolassa naisille suunnatun maisemapalvelutuotteen ”Hyvinvointia seitsemän kylän maisemista” tuotetestauksen. Pilotoinnissa testattiin, miten älysormus soveltuu maisemapalvelutuotteiden […]

Uusimmat päivitykset

Kysy lisää!