Tietojenkäsittelyn tradenomille työmaailma on auki

Kuva
LAB-ammattikorkeakoulun opettaja Jaani Väisänen
LAB-ammattikorkeakoulun lehtori Jaani Väisäsen mukaan data on uusi kilpailuetu. KUVA: TEEMU LEINONEN
Tietojenkäsittelyn tradenomitutkinto on yhdistelmä tietojenkäsittelyä ja liiketoimintaa. Tämän vuoksi myös työmahdollisuudet opintojen jälkeen ovat monipuoliset ja työllistyä voi yllättäviinkin paikkoihin.

LAB-ammattikorkeakoulun lehtori Jaani Väisäsen mukaan tietojenkäsittelyn tradenomin koulutuksessa käsitellään paljon tietotekniikkaa ja teknisiä asioita sekä liiketalouteen ja -toimintaan liittyviä asioita. ”Opinnoissa on mukana tietoteknisiä aiheita, kuten ohjelmisto- ja sovelluskehitys, mutta myös esimerkiksi asiakkuudenhallintaa, liiketoiminta- ja ansaintamalleja, markkinointia ja laskentatoimea. Koulutus siis tarjoaa hyvin monipuolisen paketin työelämässä pärjäämiselle.”

Jaani Väisäsen mukaan IT-ala on tärkeä, koska tietotekniikkaa on kaikkialla ja kaikki liiketoiminta vaatii taustalleen jonkinlaisen tietoteknisen ratkaisun. ”Voimme puhua datataloudesta ja siitä, kuinka data on uusi kilpailuetu, jota yritykset hyödyntävät menestyäkseen. Jos haluat tehdä yritystoimintaa menestyksekkäästi tai haluat töihin jonnekin, missä tehdään bisnestä, niin siellä on todennäköisesti aina rako datan käsittelylle.”

IT-alan tulevaisuutta on vaikea ennustaa

Väisänen ajattelee, että tietojenkäsittelyn tradenomin osaamisella voidaan vaikuttaa esimerkiksi käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämiseen, tiedolla johtamiseen sekä erilaisten liiketoimintamallien ja -toimintojen automatisointiin. "Voidaan olla myös mahdollisesti vaikuttamassa uusien lippulaivojen syntymiseen, kuten pelialalla on nyt nähty”, hän kuvaa.

Alan tulevaisuutta pohdittaessa Väisäsellä on veikkauksia, mutta ennustaminen on vaikeaa, kun katsoo tietotekniikan kehityskaarta viimeisimpinä vuosina. ”Jos laittaisin kristallipallon päähän, niin erilaiset personoitavat ja kustomoitavat palvelut sekä asiakaslähtöisyys tulevat yhä olemaan liiketoiminnallisia valtteja, joita tulee voida upottaa erilaisiin palveluihin ja sovelluksiin”, ajattelee Väisänen.

Tietotekniikan tulevaisuudessa ja sen opiskelussa Väisänen näkee myös moraalisia ja eettisiä näkökulmia, joita on hyvä pohtia.

”Nyt ovat vahvasti pinnalla teemat, kuten esineiden internet, tekoäly ja metaversumi. Ne tuovat mukanaan kysymyksiä, joihin pitää vastata ja joihin opiskelijoiden on tärkeää kiinnittää huomiota opiskelujen aikana. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi tekoälyn eettiset huolenaiheet, automatisoitu päätöksenteko ja erilaisten yhteiskunnallisten toimintojen tehostamiseen liittyvät moraaliset ja eettiset kysymykset.”

Parempia päätöksiä tiedon avulla

Väisänen ei ole opiskellut itse IT-alaa, vaan päätynyt lehtorin työhön tilastotieteen ja markkinoinnin opinnot pohjanaan. Jatko-opintonsa Väisänen on suorittanut tietojohtamisen parissa ja väitellytkin aiheesta. ”Tietojohtamisen opintojen myötä olen tullut tutuiksi tiedon louhinnan, analysoinnin ja raportoinnin kanssa. Niissä on käytettävä paljon erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja ja esimerkiksi ohjelmointitaidoista on tällöin hyötyä.”

Väisäsen uraa on ohjannut kiinnostus tehdä asioita ja muodostaa mielipiteitä oikean tiedon perusteella. ”Nykypäivänä yrityksissä tietoa on saatavilla valtava määrä. Tiedon jalostaminen tietoteknisin keinoin oikean päätöksenteon tueksi on kiinnostanut minua aina. On kiva auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään ja tekemään parempia päätöksiä tiedon perusteella.”

Mihin tietojenkäsittelyn tradenomi työllistyy?

Väisäsen mukaan opintojaksojen kirjo on tietojenkäsittelyn tradenomitutkinnossa laaja ja se heijastuu myös mahdollisuuksiin työelämässä. ”Voi työskennellä tietohallinnan ammattilaisena, ohjelmistokehityksessä tai vaikkapa liiketoimintatiedon analysoijana ja raportoijana.”

Väisänen myös muistuttaa, että vaikka tyypillisesti ajatellaankin IT-alan osaajan työpaikan löytyvän esimerkiksi koodaamisesta, löytyy työmahdollisuuksia muualtakin. ”IT-alan osaaja voi työllistyä hyvin vaikka henkilöstö- tai taloushallintoon tai projektipäälliköksi ohjelmistokehitysprojekteihin. Työmahdollisuuksien kirjo on valtava.”

”Koska koulutuksessa muun muassa liiketoimintatiedon hallinta, analytiikka, raportointi ja business intelligence näyttelevät isoa roolia, saa koulutuksesta hyvät eväät myös isompien kuvioiden pohtimiseen eli vaikkapa liiketoiminnan kehittämiseen tietotekniikan avulla”, pohtii Väisänen tietojenkäsittelyn tradenomin työmahdollisuuksien monipuolisuutta.

Ulkoa opettelemisella ei pärjää tietojenkäsittelyssä

Väisäsen mielestä tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijaksi haaveilevalla tulee olla luontainen kiinnostus logiikkaan ja siihen, miten asiat toimivat ja miten niitä sovelletaan. ”Sellainen ulkoa opettelemisen mantra ei oikein tietojenkäsittelyn alalla toimi, sillä erilaisten toimeksiantojen lopputulokset voivat olla hyvinkin eri näköisiä ja silloin pitää olla taito soveltaa.”

Väisäsen mukaan kiinnostus tietotekniikkaan auttaa jo eteenpäin, mutta yllättäviäkin taitoja tietojenkäsittelyn tradenomilta vaaditaan: ”Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä esimerkiksi asiakasprojektien vastaanottamisessa ja ylipäätään kommunikoinnissa asiakkaan kanssa. Nämä taidot korostuvat, sillä kyseessä on tradenomin tutkinto.”

”Tarvitsemme alalle ihmisiä, jotka pystyvät kommunikoimaan, esittämään ja toteuttamaan asioita.”

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn tradenomit ovat digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijoita.

Sijainti