YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen

Kuva
YRRE
Etelä-Karjalan asukasluvun kehittymisen ennusteet näyttävät selkeästi laskevilta tulevaisuudessa ja erityisesti työikäisten
nuorten väheneminen alueella on huolestuttavaa (Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Karjalan Liitto). Eräs tärkeimmistä
keinoista kääntää ennustettu kehitys toiseen suuntaan on varmistaa olemassa olevien pk-yritysten jatko ja kasvu
omistajanvaihdosten kautta sekä uusien kasvuyritysten syntyminen alueelle.

Tällä hetkellä potentiaaliset yrittäjät, omistajanvaihdokset ja kampuksen innovaatiot eivät kohtaa riittävän hyvin.
Alueelle erityisesti tarvittavat yrittäjät ovat pidempään liike-elämässä toimineita kokeneita liiketoimintajohtajia tai ns.
sarjayrittäjiä, jotka etsivät uusia yritysideoita. Myös opiskelijapohjaisia startupeja syntyy suhteellisesti melko vähän.

Avainsanat
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Projektissa tapahtuu

Liity YRRE-verkostoon Linkedinissä

Tavoitteet
Projektin keskeisenä tavoitteena on vauhdittaa osaavien yrittäjien ja avainhenkilöiden löytämistä ja houkuttelemista viemään osaamis-/tutkimuspohjaisia liikeideoita jämerästi eteenpäin sekä lisäämään mahdollisuuksia omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten jatkuvuudelle. Verkoston kasvattamista ja tietoisuuden lisäämistä tehdään monella tasolla Etelä-Karjalan alueella ja myös valtakunnallisesti.

Projektilla tavoitellaan omistajavaihdosten lisäystä ja nopeutumista, uusien start-upien lisääntymistä muun muassa Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa (TUTLI) - hankkeiden jatkoksi sekä start-up –yritysten nopeutettua kasvua.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen aikana on kontaktoitu ja analysoitu 71 yritystä omistajanvaihdoksia varten, järjestetty Myllyn kivet sparrausohjelma, järjestetty neljä julkista webinaaria, osallistuttu Idea Race -liikeideakilpailun järjestämiseen, toteutettu suorahaku R2B-kaupallistamisosaajien (Business Championien) rekrytoimiseksi LAB-ammattikorkeakoulun R2B projekteihin sekä pilotoitu LAB ammattikorkeakoulun alumniverkoston käynnistäminen.

Hankkeessa saatuja oppeja ja rakennettua verkostoa voidaan edelleenhyödyntää tulevissa omistajanvaihdoksissa sekä uusien yritysten perustamisessa ja TUTLI -hankkeiden kaupallistamisessa.
Hankkeen vaikuttavuus
Lyhyen aikavälin vaikutuksina on yrittäjien ja innovaatioiden parempi kohtaaminen, tietoisuuden merkittävä lisääntyminen yrittäjyydestä uravaihtoehtona, verkostojen kasvattaminen ja systemaattisempi toiminta.

Pitkällä aikavälillä tavoitellaan yrittäjähengen kasvattamista, yritysten määrän ja liikevaihdon kasvua sekä suorien, että välillisten työllistämisvaikutusten kasvua Etelä-Karjalan alueella.
Projektipäällikkö
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta

Tapahtumat