Viljaklusterin Pilot Plant

Kuva
hankkeen logo
Päijät-Hämeessä toimii aktiivisesti Suomen mittavin ja monipuolisin viljaosaamisen keskittymä. Vuonna 2003
perustettu Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen viljan viljelijöiden sekä viljaraaka-ainetta jalostavien yrityksien
muodostama yhteistyöverkosto.

Korona on vaikuttanut heikentävästi yritysten tuotekehitykseen ja vaikuttanut kaupan alan yritysten haluun ottaa uutuuksia valikoimiinsa. Kaupan alan yritykset ovat ilmoittaneet erityistä halukkuutta ottaa vastaan
uutuuksia pandemian jälkeen ja ovat pyytäneet yrityksiä kehittämään ja valmistautumaan seuraavien vuosien aikana
uudenlaisten nykyaikaisten mm. vegaanisten tuotteiden lanseerauksiin.

Hankkeessa käynnistetään kehitysalustan rakentaminen ja kehitetään toimintamalli yritysten ja korkeakoulun yhteiskäytölle. Lisäksi selvitetään toimintaympäristön taloudellisia edellytyksiä jatkuvuuden varmistamiseksi ja täsmennetään tulevaan toimintaympäristöön sijoittuvat prosessit.

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Rahoittajana Euroopan aluekehitysrahasto.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

 

Uutisia

 

Grains of Smartness – Päijät-Häme Grain Cluster as an Example of Successful Smart Specialisation

In the Smart Specialisation (S3) approach, regions map and select a limited number of priority areas for knowledge-based investments, focusing on their strengths and advantages. The approach combines industrial, educational and innovation policies and is labelled by close cooperation between companies, public authorities, and R&D institutions.

Lue lisää

 

Hanna Ylä-Monosesta Päijät-Hämeen Vil­jaklusterin uusi puheen­johtaja

Fazer Myllyn johtaja Jarkko Arrajoki luovutti vuoden vaihteessa Viljaklusterin puheen­johtajan kaulimen Villähteen Leivän toimi­tus­johtaja Hanna Ylä-Monoselle. Jo 20 vuotta toimineen, kierto­talouden edelläkävijäyritysten muodostaman Viljaklusterin vahvuus on kummankin mukaan toimivassa yhteistyössä.

⮕ Lue lisää 

 

-------

 

Blogikirjoituksia

 

Omnivorous thoughts on plant-based food – Sari Jokimies & Karl Osborne

You don’t identify as vegetarian or vegan, and life without a good steak or angus burger is something you can’t do without. However, if it looks good, tastes good, you will try it, regardless of if it is intended for vegetarians.

Lue lisää

 

Eating behavior and climate change – Sari Jokimies & Anastasiia Baranova 

The world’s population is constantly growing, and in 2050 the population will grow to 10 billion. Therefore, food consumption will increase, and the demand for animal products will increase by 70% as well. However, already now part of the population is starving, and agriculture occupies huge areas taken from the forest, producing 25% of all greenhouse emissions. (Searchinger et al. 2018, 1.)

⮕ Lue lisää 

 

Tavoitteet
Viljaklusterin Pilot Plant-hankkeen päätavoite on muodostaa yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyössä kehitysalusta Päijät-Hämeen viljaklusterin tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi.
Tavoitteiden toteutuminen
Uusi toimintaympäristö rakentuu hyvää vauhtia ja rakentamisessa ollaan aikataulussa. Toimintaympäristön on tarkoitus olla valmis kesällä 2023.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa kasvipohjaisen elintarviketeollisuuden liiketoimintaedellytyksiä. Lisäksi hankkeen tulokset tehostavat tuotannon sivujakeiden hyötykäyttöä, millä on suora vaikutus luonnonvarojen kestävämpään käyttöön.

Hankkeen tuloksina saadaan nopea tuotekehitysvaihe uusista vihreän kasvun tuotteista markkinoille, viljaklusterin toimintaedellytysten vahvistuminen sekä alan tutkimus- ja kehitystoiminnan laajentuminen. Hankkeen pidemmän tähtäimen vaikutuksia ovat elintarvikealan vientiteollisuuden ja Päijät-Hämeen elinvoiman, kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä alan kansallisen tunnettuuden nostaminen.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Gatja Tiusanen
TKI-asiantuntija
gatja [dot] tiusanenatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti