Viljaklusterin Pilot Plant

Kuva
hankkeen logo
Päijät-Hämeessä toimii aktiivisesti Suomen mittavin ja monipuolisin viljaosaamisen keskittymä. Vuonna 2003
perustettu Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen viljan viljelijöiden sekä viljaraaka-ainetta jalostavien yrityksien
muodostama yhteistyöverkosto.

Korona on vaikuttanut heikentävästi yritysten tuotekehitykseen, koska laboratoriotestejä ei ole voitu tehdä kokoontumisrajoitusten ja etätyöohjeiden vuoksi täysimääräisesti. Korona on myös vaikuttanut kaupan alan yritysten haluun ottaa uutuuksia valikoimiinsa. Kaupan alan yritykset ovat ilmoittaneet erityistä halukkuutta ottaa vastaan
uutuuksia pandemian jälkeen ja ovat pyytäneet yrityksiä kehittämään ja valmistautumaan seuraavien vuosien aikana
uudenlaisten nykyaikaisten mm. vegaanisten tuotteiden lanseerauksiin.

Tässä hankkeessa käynnistetään kehitysalustan rakentaminen nopeavaikutteisilla toimenpiteillä kehittämällä toimintamalli usean yrityksen yhteiskäyttöön sekä korkeakoulujen kehittämisalustaksi, tarkentamalla koko toimintaympäristön taloudellisia edellytyksiä jatkuvuuden varmistamiseksi ja täsmentämällä tulevaan toimintaympäristöön sijoittuvat prosessit.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Viljaklusterin Pilot Plant-hankkeen päätavoite on muodostaa yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyössä kehitysalusta Päijät-Hämeen viljaklusterin tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Tähtäimenä on nopea reagointi pandemian aiheuttamaan myynnin laskuun ja kaupan odotusten mukaisten uusien tuotteiden kehittämiseen. Kansainvälisiltä markkinoilta tuleva liikevaihdon kasvupotentiaali uusille tuotteille on merkittävä. Hankkeella on siten suuri vaikutus alueen elinvoimaan.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tulokset tehostavat tuotannon sivujakeiden hyötykäyttöä, millä on suora vaikutus luonnonvarojen kestävämpään käyttöön. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa kasvipohjaisen elintarviketeollisuuden liiketoimintaedellytyksiä.

Hankkeen tuloksina saadaan nopea tuotekehitysvaihe uusista vihreän kasvun tuotteista markkinoille, viljaklusterin toimintaedellytysten vahvistuminen sekä alan tutkimus- ja kehitystoiminnan laajentuminen. Hankkeen pidemmän tähtäimen vaikutuksia ovat elintarvikealan vientiteollisuuden ja Päijät-Hämeen elinvoiman, kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä alan kansallisen tunnettuuden nostaminen.
Projektipäällikkö
Gatja Tiusanen
TKI-asiantuntija
gatja [dot] tiusanenatlab [dot] fi