Vetyä, virtaa Kaakkoon – Mallinnuksesta markkinoihin

Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joilla Etelä-Karjalan vetylaakson syntymistä voidaan vauhdittaa. Tavoitteena
on parantaa Etelä-Karjalan houkuttelevuutta ja kilpailukykyä uusien vety- ja energiainvestointien sijoituskohteena.
Hankkeessa syvennetään Etelä-Karjalaan keskittynyttä osaamista ja toimintavalmiutta energiamurrokseen liittyen.
Hanke koostuu useasta kokonaisuudesta, jotka linkittyvät vihreän energian, digi- ja datatalouden sekä
teknologiakehityksen alueelle.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
- LABin osatoteutuksen toimenpiteiden tavoitteena on edistää biogeenistä hiilidioksidia (bioCO2) suoraan tai välillisesti hyödyntäviä alueellisia vähähiilisiä energiaratkaisuja
- Edesauttaa yrityksiä ja päätöksentekijöitä tunnistamaan energia ratkaisuja mahdollistavia symbiooseja ja synergioita ja näin mahdollistaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa.
- Tunnistaa yritysten roolitukset, koulutustarpeet sekä luoda rajapinta kansainvälisiin verkostoihin ja alustoille, jotka edesauttavat yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja nopeuttavat tutkimuksen jalkauttamista.
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke edesauttaa yrityksiä ja päätöksentekijöitä tunnistamaan energia ratkaisuja mahdollistavia symbiooseja ja synergioita ja näin mahdollistaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Tavoitteena on tunnistaa yritysten roolitukset, koulutustarpeet sekä luoda rajapinta kansainvälisiin verkostoihin ja alustoille, jotka edesauttavat yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja nopeuttavat tutkimuksen jalkauttamista Etelä-Karjalassa.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Ismo Nieminen
TKI-asiantuntija
ismo [dot] nieminenatlab [dot] fi