Vähähiiliset referenssit (Päijät-Häme)

Hankkeen tarkoitus on tuoda yhteen Lahden seudun sekä hiilidioksidin tuottaja- että käyttäjäyrityksiä, ja siten olla mukana luomassa elinkeinoelämälle taloudellisia synergoita perustuen hiilen uusiin kiertotalousmalleihin. Hankkeessa selvitetään asiakasyrityskohtaisesti hiilidioksidin mittaamiseen, keräämiseen ja logistiikkaan liittyviä haasteita, sekä pohditaan niihin tapauskohtaisesti liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja. Vähähiiliset referenssit -hanke tähtää lopulta viiden (5) alueellisen referenssin syntymiseen hyödyntäen paikallisia hiilidioksidin tuotto- ja käyttökeskittymiä. Hanke toteutetaan Päijät-Hämeen liiton AKKE-rahoitusohjelmalla yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
- viiden vähähiilisen referenssin syntyminen alueelle
- toimialoja ylittävien biokiertotaloussymbioosien luominen, joissa toinen yritys
hyödyntää toisen kaasu- tai energiasivuvirtoja
- tutkimustulosten ja teknologisten innovaatioiden jalkautus käytännön sovelluksiksi
- edesauttaa paikallisten yritysten kansainvälistymistä
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeella tavoitellaan viiden seudullisen referenssin synnyttämistä. Näin pyritään luomaan kansainvälisesti merkittäviä esimerkkejä, kuinka vaikean ilmastonmuutosta kiihdyttävän kasvihuonekaasun hiilidioksidin päästöt voidaan kääntää taloudellisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi hyödyttäen molempia yritysosapuolia: hiilidioksidin tuottajia ja käyttäjiä. Hankkeen aikana yrityskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja pyritään konseptualisoimaan, jotta niitä voitaisiin hyödyntää myös kansainvälisesti negatiivisten hiilidioksidipäästöjen synnyttämiseksi.
Projektipäällikkö
Joonas Mustonen
TKI-asiantuntija
joonas [dot] mustonenatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti