Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä

Lahti on tunnettu aikaisempina vuosikymmeninä urheilukaupunkina ja Päijät-Häme vahvana urheilumaakuntana. Päijät-Hämeessä vuonna 2016 käynnistetyn Sport Päijät-Häme urheilustrategiatyön, alueen seurafoorumeiden sekä urheilijakyselyiden yhteydessä on kuitenkin havaittu vakavia puutteita päijäthämäläiseen urheilijan polkuun liittyen. Yksi merkittävä haaste on opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilusta työelämään siirtymisessä eli niin sanotuissa urheilijan kaksoisurassa.

Mikäli Lahti ja Päijät-Häme haluaa pitää kiinni yhdestä alueen merkittävästä vetovoimatekijästä ja varmistaa, että urheilu tuo jatkossakin sekä huippuosaamista, itsensä kehittämisestä innostuneita opiskelevia ja urheilevia nuoria ja motivoitunutta työvoimaa, kannattaa huippu-urheilijoiden mahdollisuuksiin alueella panostaa.

Maaliskuussa 2019 käynnistetty kaksi- ja puolivuotinen ESR-rahoitteinen hanke pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin ja Päijät-Hämeen alueen urheilijoiden kaksoisuran tukemiseen erityisesti siirtymävaiheissa. Kaksoisuralla tarkoitetaan huipulle tähtäävän urheilun ja opiskelun tai työnteon yhteensovittamista. Siirtymävaiheilla tarkoitetaan siirtymistä koulutusasteelta toiselle, siirtymistä opiskeluista työelämään, urheilu-uran vaiheesta toiseen siirtymistä tai urheilu-uran lopettamista ja siirtymistä sen jälkeen vain yhdelle uralle (opiskelijaksi tai työelämään). Hanke tähtää myös siihen, että urheilijoiden taustajoukkojen tietotaito kaksoisuran tekemisen tukemiseen paranisi.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Päijät-Hämeen Urheiluakatemia ja osatoteuttajina ovat Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry sekä Lahden Ammattikorkeakoulu.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat:
1. Luoda alueelle eri alan asiantuntijoiden ohjausverkosto, jonka toiminta vakiinnutetaan osatoteuttajien omaan toimintaan
2. Luoda toimiva malli urasuunnittelutyökalusta
3. Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen urheilijoiden kaksoisuramallista ja sen tukemisesta
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen tapahtumista, materiaaleista ja tuloksista tiedotetaan päätoteuttajan (Päijät-Hämeen urheiluakatemian) hankkeen internet sivuilla tarkemmin: https://pajulahti.com/valmennuskeskus/akatemia/urheilijoiden-kaksoisurat/

Some kanavista aktiivisimmin hanke näkyy Päijät-Hämeen urheiluakatemian Facebook sivuilta: https://fi-fi.facebook.com/phurasport/
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke alkaa alkukartoituksella, jossa selvitetään alueen urheilijoiden, valmentajien ja urheilijoiden taustajoukkojen tietoisuutta urheilijan kaksoisuraan liittyvistä asioista. Alkukartoituksen pohjalta järjestetään työpajoja eri kohderyhmille, joissa kerätään lisää tietoa sekä ideoita hankkeen käyttöön.

Hankkeen ansiosta tietoisuus urheilijan kaksoisurasta ja sen siirtymävaiheista lisääntyy erityisesti Päijät-Hämeen alueella, mutta myös laajemman kohderyhmän keskuudessa. Hankkeen avulla kuvataan toimintamalleja urheilun ja opiskelun yhdistämisestä ja siirtymisestä eri vaiheesta toiselle. Hanke myös kehittää edellä mainittuja toimintamalleja urheilijoiden tukemisessa kaksoisuraan liittyvien haasteiden suhteen. Hankkeen tuloksena kuvataan urheilijan polku Päijät-Hämeen alueella, laaditaan koulutusmateriaaleja asiaan liittyen ja esitellään tuloksia sekä kansallisissa, että kansainvälisessä tapahtumissa.
Projektipäällikkö
Yhteistyössä