Telaketju 2 BF - Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta

Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta -hanke tunnetaan nimellä Telaketju 2 BF. Hanke sisältää niin materiaalitehokkuuteen ja tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit kuin kierrätysliiketoiminnan.
Hankkeessa tutkitaan uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja hankitaan työkaluja kiertotalousratkaisuista viestimiseen yrityksien arvoverkostoissa. Siinä selvitetään tuotesuunnittelun vaikutusta tuotteen ikään ja kierrätettävyyteen sekä tuotetiedon soveltamista kiertotaloudessa. Kierrätyksen osalta kehitystyötä tehdään keräyksen ja esilajittelun konseptoinnissa, tekstiilien tunnistamisessa ja lajittelussa. Lisäksi työstetään kierrätysmateriaalin luokittelua standardointia varten. Vastuullisuutta edistetään ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta.
Hankkeen osallistujat edustavat laajasti erilaisia toimijoita, jotka pystyvät yhteistyössä erilaisiin nopeisiin kiertotalouskokeiluihin sekä prosessointi- ja tuotedemoihin mahdollisimman laajasti mallintaen tulevia kierrätyksen arvoketjuja. Tekstiilien kiertotalousratkaisujen liiketoimintaedellytyksien olennaisena osana on kuluttajien osallistaminen, mihin pyritään niin kuluttajatutkimuksen kuin kuluttajille suunnatun viestinnän avulla. Liiketoimintaedellytyksiä pyritään parantamaan tukemalla sekä ekosysteemin muodostumista että jatkotutkimustarpeita.
Telaketju 2 BF -hanke koostuu yrityksien kehitysprojekteista (yhteensä 5), sekä VTT:n, Turku AMK:n ja LAB-ammattikorkeakoulun suorittamasta julkisesta tutkimuksesta, jonka rahoittajina ovat Business Finland sekä yli 20 yritystä ja muuta organisaatiota. Telaketju 2 BF -hanke kestää toukokuusta 2019 huhtikuulle 2021.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
BF Co-Innovation
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous