Siivittämö

Kuva
hankkeen logo
Siivittämö-hanke on LAB-ammattikorkeakoulun ja Mente palvelujen (Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö) yhteishanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutetut kokemusasiantuntijat, mielenterveyssyistä osatyökykyiset sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutuksen saaneet sekä mielenterveyssyistä työn ja opintojen ulkopuolella olevat henkilöt. Tavoitteena on edistää kohderyhmien etenemistä työllistymis- ja opiskeluvalmiuspolullaan.

Hanke on ESR+-hanke ja hanke toteutuu 1.2.2023-31.1.2026 välisellä ajalla.
Mente toimii hankkeen päätoteuttajana ja LAB-ammattikorkeakoulu osatoteuttajana.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2021-2027
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on :
- kohderyhmään kuuluvien työllistymisen tai koulutukseen siirtymisen edistäminen.
- työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia edistävän toimintaympäristömallin luominen hankkeessa.
- ammatillisen tiedon malli vahvistamaan kokemustiedon hyödyntämistä sosiaali-ja terveysalan koulutuksessa ja työelämässä. Kokemusasiantunijoiden tehtävien jäsentyminen ja juurtuminen sote palvelurakenteessa ja osana moniammatillista työryhmää.
- tehdä näkyväksi yhteiskunnallisissa yrityksissä tehtävää yhteiskuntavastuullista työtä ja sen vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Tavoitteiden saavuttaminen toteutuu:
- kokemusasiantuntijatoiminnan kansallisten ja kansainvälisten hyvien käytäntöjen ja toimintamallien selvitystyöllä.
- toimijaverkoston kartoittamisella ja rakentamisella hankeen kohderyhmän tavoittamiseksi ja verkostoyhteistyön käynnistämiseksi.
- luomalla toimintaympäristömalli joka mahdollistaa hankkeen kohderyhmän tavoitteellisen,tuloksellisen ja yksilöllisen työllistymis-ja opiskeluvalmiuksien kehittämisen. Toimintaympäristömallissa kehitetään mm. osaamismerkkialustaa ja yksilöllistä valmennussuunnitelmaa.
- toimintaympäristömallin kehittämiseen nivoutuu ammatillisen tiedon mallin kehittämistyö. Ammatillisen tiedon mallissa yhdistyvät kokemus- ja asiantuntijatieto.Tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteiden saavuttaminen toteutuu:
- kokemusasiantuntijatoiminnan kansallisten ja kansainvälisten hyvien käytäntöjen ja toimintamallien selvitystyöllä.
- toimijaverkoston kartoittamisella ja rakentamisella hankeen kohderyhmän tavoittamiseksi ja verkostoyhteistyön käynnistämiseksi.
- luomalla toimintaympäristömalli joka mahdollistaa hankkeen kohderyhmän tavoitteellisen,tuloksellisen ja yksilöllisen työllistymis-ja opiskeluvalmiuksien kehittämisen. Toimintaympäristömallissa kehitetään mm. osaamismerkkialustaa ja yksilöllistä valmennussuunnitelmaa.
- toimintaympäristömallin kehittämiseen nivoutuu ammatillisen tiedon mallin kehittämistyö. Ammatillisen tiedon mallissa yhdistyvät kokemus- ja asiantuntijatieto.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen kohderyhmän työllistymis- ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen on kehitetty toimintapa, mikä on juurtunut pysyväksi toiminnaksi Päijät-Hämeen alueella. Kohderyhmän työllistymis- ja opiskeluvalmiudet ovat lisääntyneet ja heidän valmiutensa siirtyä työelämään ja koulutukseen ovat vahvistuneet.
Osaamismerkkien avulla työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia on pystytty tunnistamaan yksilöllisesti ja räätälöidysti ja tehty näkyväksi ja arvioitaviksi. Kohderyhmän ja yritys- ja koulutusorganisaatioiden tietoisuus osaamismerkkien hyödyntämisestä on lisääntynyt.
Kohderyhmän mahdollisuus tasavertaisempaan ja yksilöllisempään toimijuuteen työmarkkinoilla on vahvistunut. Sote-alalla työskentelevien osaaminen on monipuolistunut ammatillisen tiedon mallin implementoinnin seurauksena. Kohderyhmälle on tullut lisää työllistymis- ja koulutuspolkuja tukevia valintamahdollisuuksia. Kohderyhmän määrä työelämässä ja koulutuksessa on lisääntynyt. Asenneilmapiiri yksilöllisille työllistymispoluille on aiempaa myönteisempi ja joustavampi.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Taina Heininen-Reimi
Lehtori
taina [dot] heininen-reimiatlab [dot] fi
Yhteistyössä