Salpausselkä Geopark näkyväksi - elinvoimaa Päijät-Hämeeseen

Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoiman Salpausselkä Unesco Global Geopark -hankkeen (1/2017-6/2020) aikana on käynnistetty pohjatyö UNESCO Global Geopark -kriteerien täyttämiseksi. Hankkeen tuloksena kuusi Päijät-Hämeen kuntaa on tehnyt päätöksen sitoutumisesta Salpausselkä Geopark –perusrahoitukseen ja Salpausselkä Geopark -yksikkö on aloittanut toimintansa Lahti Regionin yhteydessä 1.1.2020. Hakemus UNESCO Global Geopark -statuksesta on tarkoitus jättää vuoden 2020 aikana. Hakemusprosessin tueksi Salpausselkä Geopark tarvitsee lisää panostusta erityisesti geologisen ja kulttuurihistoriallisen tiedon tarinallistamiseen, popularisointiin sekä tiedon levittämiseen ja viestintään.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Salpausselkä Geoparkin esittelyvideo on julkaistu Visit Lahti Youtubessa.

Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke on päättynyt. Ajankohtaista tietoa ja mm. uuden version Salpausselkä Geopark kohdeoppaasta löydät Lahti Regionin Salpausselkä Geopark -sivustolta.

 

Tavoitteet
Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeen päämääränä on 1) lisätä Salpausselkä Geopark -alueen mahdollisuuksia houkutella lisää kävijöitä ja valmiutta vastaanottaa lisää kävijöitä kohteiden kestävä käyttö turvaten, 2) vahvistaa alueen asukkaiden ymmärrystä ja tietämystä oman alueen arvosta ja käyntikohteista sekä lisätä asukkaiden ja kesäasukkaiden paikallisylpeyttä ja innostaa kestävään lähimatkailuun ja liikkumiseen, sekä 3) vahvistaa Salpausselkä Geopark -alueen mahdollisuuksia saavuttaa UNESCO Global Geopark –tunnustus.

Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu ja Geologian tutkimuskeskus yhteistyössä Salpausselkä Geoparkiin sitoutuneiden kuntien kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Maaseuturahastosta.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Päivi Tommola
TKI-asiantuntija
paivi [dot] tommolaatlab [dot] fi