SafeInLog - Työturvallisuudella tuottavuutta ja työhyvinvointia sisälogistiikkaan

SafeInLog on työturvallisuuden kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa pk-yritysten sisälogistiikkatoimijoiden
työturvallisuutta ja työhyvinvointia, ja sitä kautta edistää pk-yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja uudistumista.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta
1. tuottamalla tietoa sisälogistiikan työturvallisuudesta ja työturvallisuuden kehittämistoimenpiteistä
2. rakentamalla arviointimalli sisälogistiikan työturvallisuuden taloudellisten ja työelämän laadun vaikutusten arviointiin
3. kehittämällä sisälogistiikkatoimijoiden työturvallisuusosaamista
4. tunnistamalla yritysten sisälogistiikkaan liittyvät työturvallisuusriskit ja käynnistämällä niihin liittyviä
kehittämistoimenpiteitä.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena syntyy pk-yritysten, asiantuntijaorganisaatioiden sekä koulutusten tarjoajien käyttöön sisälogistiikan virtuaalinen työturvallisuusopas ja organisaation eri tasot huomioon ottava työturvallisuutta edistävä toimintamalli. Sisälogistiikan työturvallisuusopas kokoaa yhteen sisälogistiikan työturvallisuuteen liittyvät osakokonaisuudet havainnolliseksi kokonaisuudeksi ja se toimii oppimisympäristön kaltaisena virtuaalisena tilana, jonka sisältö tukee työturvallisuusosaamisen kehittämistä sisälogistiikan eri tehtävissä kaikilla organisaatiotasoilla.
Sisälogistiikan työturvallisuutta edistävä toimintamalli taas tukee sisälogistiikan työnopastusta yrityksissä, motivoi työturvallisuuden ja työturvallisuusosaamisen kehittämistä yrityksissä ja sitä kautta parantaa sekä yksilö että organisaatiotason tuottavuutta ja työhyvinvointia. Sekä oppaan että toimintamallin lähtökohtana on valmentaa organisaation koko henkilöstöä kaikilla organisaatiotasoilla havainnoimaan ja tunnistamaan työturvallisuuden riskitekijöitä ja tiedostamaan työturvallisuuden yhteys työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.
Projektipäällikkö
Jaana Lerssi-Uskelin
TKI-asiantuntija
jaana [dot] lerssi-uskelinatlab [dot] fi