Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Sotessa - PPBP

Kuva
potkulaudat
Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Sotessa - PPBP -projektin tavoitteena on vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kulkutapoihin tiedollisen ohjauksen, viestinnän, palvelujen kokeilun ja niiden kehittämisen kautta.

Tavoitteeseen pääsemiseksi projektissa käytetään seuraavia kokeilun keinoja:

- Työpäivän aikaisen liikkumisen lisääminen ja sujuvoittaminen Lahden keskusta-alueella yhteiskäyttöisille kaupunkisähköpyörillä (Mankelit) sekä sähköpotkulaudoilla. Lisäksi testataan sähköpyörien käyttöä kotihoitopalvelussa.

- Kestävän työmatkaliikkumisen edistäminen joukkoliikenteen työsuhdematkalipuilla sekä työsuhde(sähkö)pyörillä.

- Viestinnälliset keinot, kuten tuuppaus edistävät käyttäytymisen muutokseen ja ympäristöystävällisiin kulkutapoihin siirtymiseksi. Tähän liittyy myös pyöräpysäköintien ja sosiaalitilojen riittävyyden selvitys Lahden keskusta-alueen toimipaikoilla, jotka ovat mukana kokeilun piloteissa.

PPBP on yhteistyöprojekti, jota hallinnoi Päijät-Sote ja rahoittaa Traficom. Projektissa ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Lahden kaupunki sekä useampi palveluyritys. Projekti pyrkii vahvistamaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja hyödyntää uusien liikkumisen palveluiden kokeiluja ja käyttöönottoa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Traficom
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Keväällä 2022 on käynnistynyt neljä eri pilottia: 

1) työsuhdematkalippu

2) työsuhdepyörä- / sähköpyöräkokeilut työmatkaliikkumisessa

3) yhteiskäyttöpyörät ja -sähköpotkulaudat työpäivän aikaisilla matkoilla 

4) leasing-sähköpyörät kotihoitopalveluissa työpäivän aikaisissa siirtymisissä

Toukokuussa pilotteihin osallistujille lähetettiin alkukartoitus, josta saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään hankkeen aikana. Osana alkukartoitusta valmistui myös opinnäytetyö Kestävä työmatkaliikkuminen Päijät-Sotessa.

 

Käynnistyneet pilotit jatkuvat syksyyn 2022. Käyttäjäkokemuksia kerätään pilottien ajan, lisäksi tehdään loppukartoitus. 

Hankkeen aikana tullaan julkaisemaan aihepiiriin liittyviä blogikirjoituksia ja artikkeleita. 

Ensimmäinen blogi Kestävän työmatkaliikkumisen pilotointi käynnistyi on julkaistu LAB Focuksessa.  

Kohdennetuin keinoin kohti kestävää liikkumista blogissa pohditaan mm. kestävän liikkumisen kannusteita. 

Projektipäällikkö
Marjut Villanen
TKI-asiantuntija
marjut [dot] villanenatlab [dot] fi