Puukerrostalon tilaamisen kehityshanke

Lahden kaupunki on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Kaupungissa on vuoden 2021 alusta käynnistetty hiilineutraalin rakentamisen keskus, jonka yhtenä tavoitteena on edistää puurakentamista mm. tarjoamalla kaupungin omia hankkeita kokeilualustoiksi. Lahden kaupunki on saanut ympäristöministeriöltä rahoituksen puurakentamisen tilaamisen kehityshankkeeseen. LAB-ammattikorkeakoulu on mukana hankkeessa yhtenä toteuttajana.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Ympäristöministeriö
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

 

Hankkeen loppuseminaari

Hankkeen loppuseminaari 22.9.2022, save the date!

Puukerrostalon tilaamisen kehityshankkeesta järjestään loppuseminaari syyskuussa 2022. Alustava ajankohta on 22.09.2022 kello 12:00 – 16:00 ja paikkana toimii LABin Lahden kampus osoitteessa Mukkulankatu 19.

Tilaisuus on avoinna kaikille hankkeesta kiinnostuneille. Tilaisuus pidetään hybridinä, eli etäosallistuminen on mahdollista.

Tilaisuuden käytännön järjestelyjä varten pyydämme ennakkoilmoittautumista.

Seminaarin tarkentuvat tiedot päivitetään tänne, projektin kotisivuille.

 

Puurakentamisella kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa (LAB Open)

Suomen on tarkoitus olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Osana hiilineutraaliuutta on puurakentamisen lisääminen. Ympäristöministeriössä on menossa puurakentamisen ohjelma, jonka tavoitteena on puunkäytön lisääminen rakentamisessa. Tässä artikkelissa avataan puurakentamisen hyötyjä rakentamisen hiilineutraaliuden kannalta.

 

Hii­li­neut­raa­lin ra­ken­ta­mi­sen ke­hi­tys­kes­kus (Lahden kaupunki)

Sään ääri-ilmiöt kuten sateet ja rajut tulvat, toisaalta helteet ja kuivat kaudet lisääntyvät ilmastonmuutoksen takia. Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus tuottaa uutta tietoa siitä, miten voimme yhtäältä sopeutua muutoksiin ja toisaalta hillitä ilmastonmuutosta asumisen ja rakentamisen ratkaisuilla.

 

Hankkeen aikana tuotettua materiaalia:

Puurakentamisen lähdemateriaalit

Hankkeen aikana kerättiin kattava lista puurakentamisen lähdemateriaaleista ja Suomessa sijaitsevista puukerrostaloista. Lähteet on ladattavissa ja vapaasti muokattavissa omaan käyttöön sopivaksi Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Materiaali sopii niin  opetuskäyttöön puurakentamisen kursseille, kuin avuksi ammattilaisille ja puurakentamisesta kiinnostuneille.

aoe.fi/#/materiaali/2218

Hiilitaselaskuri 1

Hankkeen aikana tehty hiilitaselaskuri Lahden Talot Oy:lle. Laskurissa voi vertailla Snellmaninkadun kerrostalon hiilitasetta eri rakenneveihtoehdoilla.

Hiilitaselaskuri 2

Hankkeen aikana tehty hiilitaselaskuri Lahden Talot Oy:lle. Laskurissa voi vertailla kahta eri rakennevaihtoehtoa keskenään.

Akustiikka massiivipuukerrostalossa

Hankkeen aikana tehty liite tilaajaohjeeeseen massiivipuukerrostalon akustiikasta ja sen vaikutuksista rakenteisiin.

Projektipäällikkö
Kimmo Liimatainen
Yliopettaja
kimmo [dot] liimatainenatlab [dot] fi