OTE - Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen

OTE-Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle on ESR-rahotteinen hanke joka toteutuu 1.10.2019-31.12.2021 välisenä aikana. Hanke on kuuden ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeen hallinnoija on Turun amk ja mukana ovat LAMK, Saimia, Savonia, Diak ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on viisi työpakettia. Yhteistä näissä kaikissa työapaketeissa on se, että hanketta tehdään yhdessä opiskelijakuntien kanssa. Työpakettien sisällöt ovat seuraavat: WP1 Osaamismerkkien kehittäminen ja arviointi ( Lamk vastaa). WP2 Työllistämisen tuki ja yrittäjyys. WP3 Monikanavainen työnhaku WP4 Opiskelijakuntien välinen yhteistyö ja vertaisarviointi WP5 Ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö ja vertaisarviointi.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Tavoitteet
LAMK vastaa osaamismerkkien kehittämisestä ja arvioinnista ( WP1). Mukana osaamismerkkien kehittämisessä ovat Diak, Saimia, Turun amk ja Oulun amk. Osaamismerkkien sisältöjä, laajuutta ja muotoa tulee yhteistyössä miettiä. Oleellista hankkeessa on yhteiskehittäminen ( WP4 ja WP5), joten kaikki hankkeen osa-alueet/työpaketit nivoutuvat yhteen. Opiskelijakuntien rooli on hankkeessa keskeinen. Yhteiskehittäminen mahdollistuu yhteisissä tapaamisissa, pajoissa ja kanssakäymisessä. Myös työelmän edustusta otetaan mukaan kehittämistyöhön.
Osaamisen näkyväksi tekeminen on oleellinen osa opiskelijoiden valmistuessa ja siirtyessä työelmään. OTE-hankkeen osaamismerkki työpaketissa kehitetään uutta tapaa tuoda osaamista näkyväksi.
Hankkeen vaikuttavuus
Osaamismerkkien osalta tuloksena syntyy osaamismerkki/osaajaprofiili, jota opiskelijat voivat hyödyntää työelämään siirtyessä. Osaamismerkkien/osaajaprofiilien tulee olla yhdesä opiskelijakuntien, yhteistyö amk:n ja työelämätoimijoiden kanssa kehittämää ja tunnistavaa. Osaamismerkkien avulla tehdään näkyväksi työelämätaitoja.
Projektipäällikkö
Taina Heininen-Reimi
Lehtori
taina [dot] heininen-reimiatlab [dot] fi