Mukkula - Asukaslähtöiset kehittävät kokeilut (pilotit) ja monikerroksellinen tiedon keruu

Hanke on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa Lähiöohjelma-kokonaisuutta, jota toteutetaan useiden hankkeiden puitteissa eri kaupungeissa. Mukkulan projekti liittyy myös Lahden kaupungin omaan kehittämishankkeeseen. Hankkeen keskeinen teema on asukaslähtöisen suunnittelutiedon tuottaminen Mukkulan lähiön kehittämiseen niin, että tietoa voidaan hyödyntää asuinalueen eriytymisen ehkäisyyn, asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseen, asuinalueen elinvoimaisuuden edistämiseen sekä palveluiden ja asumisen hyvän tason turvaamiseen. Tutkimuksesta vastaa LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun monitieteellinen tutkijaryhmä, jonka johtajana toimii professori Vesa Harmaakorpi. LAB-ammattikorkeakoulusta hankkeeseen osallistuvat Teknologian ja Muotoilun yksiköt.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Valtionavustukset/Erillismäärärahat
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Mukkulassa tuotetaan käytäntölähtöistä kokemuksellista tietoa Mukkulan lähiön nykytilasta sekä arvioidaan alueen jatkokehittämistä liittyen seuraaviin Lähiöohjelman teemoihin:  a) ikääntyvän väestön aseman ja esteettömyyden tukeminen, b) viihtyisän asuinympäristön kehittäminen, c) yhteistyöh koulujen ja nuorisotyön toimijoiden kanssa ja d) taiteen- ja kulttuurin linkittäminen osaksi lähiön kehittämistä.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää asiantuntijoiden ja asukkaiden tietoa alueesta osallistavan prosessina. Tiedonkeruun yhteydessä on tarkoitus tunnistaa erilaisia Mukkulan kehittämistarpeita, joita voitaisiin pilotoida määräaikaisina kokeiluina. Kokeilut suunnittellaan yhteistyössä asukkaiden kanssa, niitä seurataan ja arvioidaan yhdessä osallisten ja käyttäjien kanssa. Kokeilut voivat liittyä fyysisen ympäristön kehittämiseen ja luonnonympäristön hyödyntämiseen (erityisteemoina esteettömyys, turvallisuus ja viihtyisyys eri ikäryhmien näkökulmasta), palvelukehitykseen (erityisteemoina saavutettavuus, esteettömyys ja eri ikäryhmien palveleminen asiakkaina) ja taide- ja kulttuuritoimintasn (alueen identiteetin näkökulmat ja alueeseen sitoutumisen eri ikäryhmien näkökulmasta).Projektipäällikkö
Eeva Aarrevaara
Yliopettaja
eeva [dot] aarrevaaraatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta