MINT - Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen

Kuva
MINT - Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen
MINT -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston, Luumäen kunnan,
Parikkalan kunnan, Rautjärven kunnan, Savitaipaleen kunnan ja Taipalsaaren kunnan
yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda innovaatio- ja kokeiluekosysteemi toimintamalli
kuntien, yritysten ja korkeakoulujen välille. Hankkeessa keskitytään kuntien, yritysten ja
niiden yhteisten innovaatiohaasteiden ratkaisemiseen kokeiluiden avulla ja sitä kautta
kunnissa toimivien pk-yritysten innovaatio-osaamisen kasvattamiseen.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Etelä-Karjalan kunnissa (pl. kaupungit) toimivien yritysten innovaatiotoimintaa
yhdistämällä yritysten, kuntien ja korkeakoulujen resurssit yhteiseksi innovaatio- ja kokeiluekosysteemiksi.

Hankkeen päätavoite on jaettu tarkemmalla tasolla neljäksi osatavoitteeksi:
1) Uusien ratkaisujen ja innovaatioiden kehittäminen ja toteuttaminen kokeilujen kautta
2) Uusien työ- ja harjoittelupaikkojen kehittäminen ja kokeileminen
3) Uusien houkuttelevuustekijöiden kehittäminen kunnissa innovaatioyhteistyön ympärille
4) Innovaatio- ja kokeiluekosysteemin toimintamallin vakiinnuttaminen ja näkyväksi tekeminen maakunnassa ja sen
ulkopuolella.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen lisäarvo syntyy uusimman tiedon ja innovaatiotekniikoiden nopeasta kanavoinnista kuntiin (ei vain yhteen
kuntaan), joista löytyy toimiva linkki kunnnissa toimiviin pk-yrityksiin. Sama yhteys toimii myös toisin päin.

Kehittämistarpeet tulee tässä yhteydessä nähdä monipuolisesti:
- sisällöt
- teknologiat
- resurssit, tutkijat, opettajat ja opiskelijat
- menetelmät, kokeileva kehittäminen
- osaaminen

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Elsa Melkko
TKI-asiantuntija
elsa [dot] melkkoatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta