Mekaniikan opetuksen digitalisointi

Kuva
MekaDigin logokuva, jossa rakenne-esimerkkinä pätkä vuoristorataa sinistä taivasta vasten.

Mekaniikan opetuksessa siirtyminen etä- ja virtuaaliopetukseen on ollut haastavaa ja perinteinen lähiopetusmenetelmä ei sellaisenaan toimi verkossa. Aihe koetaan usein haastavaksi ja mekaniikan hahmottamiskyvyn kehittyminen vie aikaa. Laadukas verkko-opetus edellyttää uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen. Digitaaliset alustat tarjoavat tähän uusia mahdollisuuksia.

Mekaniikan opetuksen digitalisointi (MekaDigi) -hankkeessa arvioidaan digitaalisten alustojen mahdollisuuksia ja käytettävyyttä sekä kehitetään ammattikorkeakoulutason mekaniikan opetusta.

Digitaaliset työkalut ja automaattisten tehtävien kautta saatava palaute helpottavat havaitsemaan, jos opiskelija on vaarassa tipahtaa kyydistä ja näin esimerkiksi tukiopetusresursseja voidaan kohdentaa juuri oikeille opiskelijoille ja juuri niihin teemoihin, joissa on vaikeuksia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
MekaDigi-hankkeessa kehitetään ratkaisuja etä- ja verkko-opetuksen haasteisiin sekä opintoihin kiinnittymiseen. Opetusta ja ohjausta kehitetään automatisoinnin ja digitalisoinnin keinoin hyödyntäen esimerkiksi STACK-alustaa.

Tavoitteena on:

- tuottaa pedagogisesti laadukkaita verkko-opetusmateriaaleja
- hyödyntää tehtäväautomatiikkaa ja niiden tarjoamaa välitöntä palautetta
- helpottaa henkilökohtaisen tuen tarvitsijoiden havaitsemista
- parantaa opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja itseohjautuvuutta
- pienentää syrjäytymisriskiä ja vähentää opintojen keskeyttämisiä
- edesauttaa valmistumista ja työelämään siirtymistä.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Neea Similä
TKI-asiantuntija
neea [dot] similaatlab [dot] fi