MALVA - Maahanmuuttajat valmentaen työelämään

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella. Hankkeessa etsitään keinoja tuoda maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista paremmin esiin ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä. Hankkeessa toimitaan työpaikkaohjaajien tukena ja autetaan kehittämään yrityksiin kieli- ja kulttuuritietoista, voimavaralähtöistä työpaikkaohjausta sekä siihen soveltuvia mobiileja tuki- ja ohjauskäytänteitä.

Kohderyhmät:
1. maahanmuuttajataustaiset työttömät alle 30-vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat aikuiset, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä
2. yritykset, työyhteisöt ja organisaatiot, joilla on valmius tarjota työpaikkoja maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille, sekä niiden työpaikkaohjaajat
3. opetus- ja ohjaushenkilöstö ja oppilaitosten työhön valmentajat, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään toimintamalleja ja pilotoidaan niitä maahanmuuttajataustaisten nuorten ja aikuisten kanssa
Lisäksi kuntoutuksen, työllistämisen ja koulutuksen parissa työskentelevät yhteistyötahot ja niiden henkilöstö sekä viranomaiset.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Tavoitteet

 • Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kieli- ja kulttuuritietoisen, voimavaralähtöisen työpaikkaohjauksen ja työhönvalmennuksen malli, joka juurtuu alueiden yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön.
 • Hankkeessa etsitään keinoja tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista, ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä.
 • Hankkeessa kehitetään mobiileja tuki- ja ohjauskäytänteitä työelämän ja oppilaitosten käyttöön.

Toimenpiteet

Tavoite 1

 • Kontaktoidaan yrityksiä molemmilta alueilta ja kartoitetaan nykyiset työhönvalmennuksen ja ohjauksen toimintamallit ja kehittämistarpeet yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa.
 • Kehitetään tukimateriaalia ja uusia käytänteitä työpaikkaohjaajien ja opetus- ja ohjaushenkilöstön valmentamiseen.
 • Koulutetaan työpaikkaohjaajia sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöä tarpeiden mukaan ja kokeillaan uusia työhönvalmennuksen käytänteitä ja toimintamuotoja voimavaralähtöisesti.
 • Tehdään verkkopohjainen valmennuskokonaisuus kieli- ja kulttuuritietoisesta ohjaamisesta.

Tavoite 2

 • Etsitään hankkeeseen osallistuvat maahanmuuttajataustaiset työnhakijat ja työntekijät (40 koko hankeaikana).
 • Kartoitetaan osallistujien tilanne, osaaminen ja tarpeet (esim. haastattelut, ryhmäkeskustelut, kyselyt) ja laaditaan yhdessä työllistymisen tavoitteet.
 • Kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan käytänteitä maahanmuuttajien osaamisen näkyväksi tekemiseen työllistymisen helpottamiseksi. Tarvittaessa autetaan parantamaan työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja.
 • Kontaktoidaan yhteistyöyrityksiä, jotta löydetään kohdehenkilön osaamista tarvitseva yritys ja sopiva tapa, jonka avulla kohdehenkilö pääsee näyttämään osaamisensa.

Tavoite 3

 • Kartoitetaan käytössä olevia mobiilipalveluita ja selvitetään sopivimmat yrityskohtaiset ja yhteiset kanavat. Räätälöidään tämän pohjalta palvelu, jonka avulla oikea- ja reaaliaikainen mobiiliohjaus on mahdollista.
 • Luodaan botti yrityksille, jotka haluavat sellaista kokeilla. Botin sisällöt rakennetaan työpaikkaohjaajan kanssa yhdessä. Usein toistuvat kysymykset kootaan bottiohjaajaan.

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset työttömät alle 30-vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat aikuiset, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä. Toisena kohderyhmänä ovat yritykset, työyhteisöt ja organisaatiot, joilla on valmius tarjota työpaikkoja maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille, sekä niiden työpaikkaohjaajat. Hankkeen välillinen kohderyhmä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö ja oppilaitosten työhön valmentajat, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään toimintamalleja ja pilotoidaan niitä maahanmuuttajataustaisten nuorten ja aikuisten kanssa. Kohderyhmään kuuluvat myös kuntoutuksen, työllistämisen ja koulutuksen parissa työskentelevät yhteistyötahot ja niiden henkilöstö sekä viranomaiset.

Tavoitteet
1. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kieli- ja kulttuuritietoisen, voimavaralähtöisen työpaikkaohjauksen ja työhönvalmennuksen malli, joka juurtuu alueiden yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön.
2. Hankkeessa etsitään keinoja tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista, ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä.
3. Hankkeessa kehitetään mobiileja tuki- ja ohjauskäytänteitä työelämän ja oppilaitosten käyttöön
Hankkeen vaikuttavuus
TAVOITE 1
1. Kontaktoidaan yrityksiä molemmilta alueilta ja kartoitetaan nykyiset työhönvalmennuksen ja ohjauksen toimintamallit ja kehittämistarpeet yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa.
2. Kehitetään tukimateriaalia ja uusia käytänteitä työpaikkaohjaajien ja opetus- ja ohjaushenkilöstön valmentamiseen.
3. Koulutetaan työpaikkaohjaajia sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöä tarpeiden mukaan ja kokeillaan uusia työhönvalmennuksen käytänteitä ja toimintamuotoja voimavaralähtöisesti.
4. Tehdään verkkopohjainen valmennuskokonaisuus kieli- ja kulttuuritietoisesta ohjaamisesta.

TAVOITE 2
1.Etsitään hankkeeseen osallistuvat maahanmuuttajataustaiset työnhakijat ja työntekijät (40 koko hankeaikana).
2.Kartoitetaan osallistujien tilanne, osaaminen ja tarpeet (esim. haastattelut, ryhmäkeskustelut, kyselyt) ja laaditaan yhdessä työllistymisen tavoitteet.
3.Kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan käytänteitä maahanmuuttajien osaamisen näkyväksi tekemiseen työllistymisen helpottamiseksi. Tarvittaessa autetaan parantamaan työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja.
4.Kontaktoidaan yhteistyöyrityksiä, jotta löydetään kohdehenkilön osaamista tarvitseva yritys ja sopiva tapa, jonka avulla kohdehenkilö pääsee näyttämään osaamisensa.

TAVOITE 3
1.Kartoitetaan käytössä olevia mobiilipalveluita ja selvitetään sopivimmat yrityskohtaiset ja yhteiset kanavat. Räätälöidään tämän pohjalta palvelu, jonka avulla oikea- ja reaaliaikainen mobiiliohjaus on mahdollista.
2.Luodaan botti yrityksille, jotka haluavat sellaista kokeilla. Botin sisällöt rakennetaan työpaikkaohjaajan kanssa yhdessä. Usein toistuvat kysymykset kootaan bottiohjaajaan.
Sijainti