LUTERGO - Liikkuvien työkoneiden käytettävyyden älykäs kehitysympäristö

Kuva
LUTERGO simulaattori
LUTERGO - Liikkuvien työkoneiden käytettävyyden älykäs kehitysympäristö - on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteishanke, jossa syntyy reaaliaikasimulaattoreihin ja ihmisen stressitason mittaamiseen perustuva kokeilu- / kehitysympäristö. Siinä on tarkoitus yhdistää koneen suunnittelun, simulointia ja työergonomian tutkimusta uudella tavalla.

Syntyvän kokeiluympäristön tavoitteena on kehittää koneiden energiatehokkuutta, tuottavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Välituloksina syntyy simulointimalleja testikoneista ja käyttöliittymien virtuaalinen mallinnusympäristö.

Malliympäristössä kehitetään numeerisia mittareita, joiden avulla koneen suunnitteluparametreja voidaan muuttaa jo sen kehitysvaiheessa. Samalla kehitetään keinoälyyn perustuvia algoritmeja, joilla pyritään löytämään riippuvuussuhteita koneen toimintojen, suunnitteluparametrien ja kuljettajan stressitasoa mittaavien suureiden sekä kyselytutkimusdatan välillä.

Yrityksille tehdyistä demonstraatioista voivat oppia myös muut yritykset ja organisaatiot.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Kiitos LUTERGO-hankkeen seminaariin osallistuneille!

LUTERGO-hankkeen seminaari järjestettiin 18.11.2021. Seminaariin oli mahdollista osallistua paikan päällä sekä verkossa.

LUT:n professori Heikki Handroos avasi seminaarin. Seminaarissa kuultiin seuraavat esitykset:

Esitysten jälkeen Heikki Handroos teki yhteenvedon seminaarista. Tämän jälkeen tutustuttiin LUTERGO-laboratorioon, jossa ammattikuljettaja demonstroi simulaattorilla työskentelyä. Samanaikaisesti yleisö sai esittää kysymyksiä.

Seuraavaksi LUTERGO-hankkeessa viimeistellään datan analyysia sekä raportoidaan hankkeen tuloksia.

 

 

 

 

 

LUT-yliopiston projektihenkilöstö:

Heikki Handroos, Professori, Projektin vastuullinen johtaja, Heikki [dot] Handroosatlut [dot] fi

Amin Hekmatmanesh, Osahankkeen koordinaattori, Amin [dot] Hekmatmaneshatlut [dot] fi

Victor Zhidchenko, Nuorempi tutkija, Victor [dot] Zhidchenkoatlut [dot] fi

Juha Koivisto, Tutkimusteknikko, Juha [dot] Koivistoatlut [dot] fi

Tavoitteet
Hankkeessa syntyy reaaliaikasimulaattoreihin ja ihmisen stressitason mittaamiseen perustuva kokeilu- / kehitysympäristö, joka yhdistää koneen suunnittelun ja työergonomian tutkimusta.

Syntyvä kokeiluympäristön tavoitteena on kehittää koneiden energiatehokkuutta, tuottavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.

Välituloksina syntyy myös simulointimalleja testikoneista, käyttöliittymien virtuaalinen mallinnusympäristö ja demonstraatioita yrityksille.


Hankkeen vaikuttavuus
Hankke synnyttää uuden käyttäjiä osallistavan tuotekehitysprosessin, jossa syntyvässä kokeiluympäristössä yritysten on mahdollista kehittää jatkossa entistä tehokkaampia ja vähemmän kuljettaa kuormittavampia liikuteltavia työkoneita kuten kaivureita, traktoreita tai metsätyökoneita.
Projektipäällikkö
Asko Kilpeläinen
Lehtori
asko [dot] kilpelainenatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Tapahtumat

LAB ammattikorkeakoulun projektihenkilöstö

Kari Kauranen
Yliopettaja
kari [dot] kauranenatlab [dot] fi
Sari Soutukorva
Lehtori
sari [dot] soutukorvaatlab [dot] fi
Sijainti