LAMK StartUp Accelerator (LSA)

Kuva
LAMK startup accelerator
Hankkeessa kehitetään uusia käytäntöjä lupaavien liiketoimintaideoiden tunnistamiseen sekä olemassa olevien ja Startup-yritysten liiketoiminnan kiihdyttämiseen. Hankkeessa rakennetaan LAMKiin alueen elinkeinoelämän kehittämistä palveleva yrityskiihdyttämö, jonka toiminnassa painotetaan yrittäjyyden tukemista ja TKI-toiminnan kohdentamista uusiin yrityksiin. Kiihdyttämössä korostuu kaupallistamispotentiaalin tunnistaminen, liiketoimintalähtöinen verkostoituminen ja kansainvälistyminen.

Yrityskiihdyttämö tukee pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja erityisenä kehittämiskohteena on korkeakoululähtöinen opiskelijayrittäjyys. Kehittämisessä painotetaan digitaalisuutta ja palveluliiketoimintaa, joiden tueksi kehitetään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä liiketoiminnan kasvupalvelut. Tuloksena on yrityksiä ja liiketoimintaa, työpaikkoja, alueellista vetovoimaa sekä valmiuksia kansainväliseen liiketoimintaan. Hankkeessa vahvistetaan toimintamuotoja, joissa TKI-toiminnassa ja opinnäytteissä syntyneitä ideoita tuotteistetaan ja kaupallistetaan.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

 

STORM logo

 

 

 

 

 

 

 

STORM Idea Contest on vuosittain toistuva liikeideakilpailu, jonka tavoitteena on löytää ja kehittää uusia kaupallista potentiaalia sisältäviä liikeideoita. 

 

Kiihdyttämö

Yrityskiihdyttämö tukee pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja korkeakoululähtöistä opiskelijayrittäjyyttä.

Tavoitteet
Rakentaa ja tuotteistaa yrityskiihdyttämö, kiihdyttämöohjelma ja tehokkaat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut
Luoda uusia käytäntöjä liikeideoiden tunnistamiseen
Luoda uusi toimintamalli liiketoiminta-aihioiden sparraamiseen
Kootaa asiantuntijaverkosto kiihdyttämön tueksi
Pilotoida yrityskiihdyttämön toimintaa
Hankkeen vaikuttavuus
Uusien yritysten syntyminen
Uuden liiketoiminnan kehittyminen
Työpaikkojen lisääntyminen
Alueellisen vetovoiman paraneminen
Kansainvälisen liiketoiminnan kehittyminen
Yrityksille suunnattujen palveluiden laajentuminen

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Martti Mäkimattila
Kehittämispäällikkö
martti [dot] makimattilaatlab [dot] fi