Kiihdytysohjelmasta tukea yrittäjyyteen – Henri Uotila

Yrityskiihdyttämön vuosittain järjestämä kiihdytysohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada tukea ja neuvoja yrittäjyyden aloittamiseen ja jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Harrastuksestaan liiketoiminnan rakentanut Henri Uotila, 21, osallistui kiihdytysohjelmaan ja on tyytyväinen siitä saamaansa tukeen.

Henrin kipinä videoiden tekemiseen syntyi jo lukioaikoina ja myös asepalveluksensa hän suoritti Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan mediatehtävissä. Oman toiminimen hän perusti lopulta helmikuussa 2018 kun toimeksiantoja alkoi tulla lisääntyvällä tahdilla. Yrittäjyyden aloittaminen tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta, sillä yrittäjämäisen asenteen Henri oppi jo lapsuudessaan perheensä maatilalla varttuessa: ”Usko omaan tekemiseen on aina ollut vahva. Kotiväki ja erityisesti yrittäjänä 40 vuoden ajan toiminut isäni ovat tukeneet minua yrittäjyyden polulla”, kertoo Henri.  

Mitä kiihdytysohjelma tarjoaa opiskelijayrittäjälle?

Päämäärätietoisen Henrin mielestä yrittäjyyden ja korkeakouluopintojen yhdistäminen on mahdollista: oma-aloitteisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Aktiivinen osallistuminen kiihdytysohjelmaan auttoi: ”Kiihdytysohjelmaan osallistuminen avasi konkreettisesti ja tiiviisti yrittäjyyden tärkeimpiä osa-alueita. Jokaiseen kiihdytysohjelman iltapäivään oli mukava tulla, kun aiheet olivat mielenkiintoisia ja tunnelma ohjelmassa välitön", toteaa Henri. 

Hyödyllisintä kiihdytysohjelmassa on ollut tutustua ihmisiin, jotka tietävät yrittäjyydestä ja joilta tietää saavansa apua

Henrin mielestä kiihdytysohjelman parasta antia oli se, että jaettu tieto ei perustunut pelkästään teoriaan vaan yrittäjien omiin kokemuksiin ja rehellisiin tarinoihin. ”Arvostan erityisesti sitä, että kiihdytysohjelmassa vierailleet yrittäjät kertoivat rehellisesti myös siitä, mikä yritystoiminnassa ei ole mennyt aivan nappiin. Tällaiset tarinat ovat mielenkiintoisia ja erittäin opettavaisia nuoren yrittäjän näkökulmasta”, havainnoi Henri. Hän on tyytyväinen myös siihen, että kiihdytysohjelma tarjosi mahdollisuuden uusien asiakaskontaktien luomiseen ja käyntikorttien vaihtamiseen.

Nuorena yrittäjäksi ryhtynyt Henri toivoo, että yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat uskaltaisivat uskoa omaan tekemiseen ja hyödyntää yrityskiihdyttämön tarjoamia palveluita: "Opiskelijalle, joka ei tiedä yrittäjyydestä paljoa, hyödyllisintä kiihdytysohjelmassa on tutustua niihin ihmisiin, jotka tietävät yrittäjyydestä, ja joilta tietää saavansa apua." 

Tulevaisuuden näkymät

Kiihdytysohjelman innostamana Henri on alkanut pohtimaan yritysmuodon vaihtamista toiminimestä osakeyhtiöksi: ”Kiihdytysohjelmassa vieraillut asiantuntija kertoi yritysmuodon vaihtamiseen liittyvistä tekijöistä erittäin konkreettisesti ja selkeästi ja nyt olisikin tarkoituksena käydä juttelemassa asiasta lisää hänen kanssaan”, kertoo Henri ja jatkaa:

"Tulevaisuudessa olisi hienoa työllistää oman yritykseni kautta myös muita ja luotan siihen, että kyllä asioita tapahtuu, kun vaan on kova yrittämään." 

Tutustu lisää Henri Uotilan tarjoamiin palveluihin: www.henriuotila.fi

Teksti ja kuva: Krista Tuomi

Onko sinulla liiketoimintaidea, tai tarvitsetko tukea olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen?

Yrityskiihdyttämö tarjoaa ilmaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Tule käymään NiemiCampuksen (Mukkulankatu 19) startup-tilassa A126, tai ota yhteyttä kiihdyttämöpäällikkö Martti Mäkimattilaan sähköpostitse tai puhelimitse. 

Martti Mäkimattila

martti [dot] makimattilaatlab [dot] fi, 040-7388177

Sijainti