LAB Growth

Kuva
logo
Yritykset kamppailevat jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että perinteisesti toimivat koulutukset eivät vastaa tähän nopeasti muuttuvaan tarpeeseen. Perinteiset keinot osaamisen kasvattamiseen eivät toimi riittävän tehokkaasti. Erityisesti kasvuyritysten näkökulmasta osaamisen kasvattaminen nykyisillä koulutusratkaisuilla on liian hidasta.
Etukäteen pitkälti lukitut koulutussisällöt taipuvat huonosti kasvuyritysten arjessa eteen tuleviin yllätyksiin. Haastatteluiden ja kokemuksen mukaan etenkin pienellä ja aloittavalla yrityksellä ei ole valmiuksia
tai mahdollisuuksia kouluttautua systemaattisesti. Tarpeet korostuvat erityisesti koronakriisistä toipuessa. Näihin tunnistettuihin tarpeisiin vastaa LAB Growth.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Projektissa tapahtuu
Tavoitteet
LAB GROWTH hankkeen päätavoitteena on edistää yrittäjien ja yritysten nopeaa muutoskyvykkyyttä uudella osaamisella. Tavoitteena on tuottaa koulutusta ja uutta osaamista tunnistettujen tarpeiden mukaan. Lab growth hanke toteuttaa yrityksille, yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille ajanmukaista koulutussisältöä. Koulutusohjelma perustuu kehittämisen ja kokeilemisen erimalleihin, jossa toimenpiteet kohdistetaan vastaamaan suoraan yritysten kasvuun ja kehittymisen tarpeisiin.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen myötä yritykset pystyvät yhä paremmin hyödyntämään korkeakoulujen resursseja kasvun ja kehittymisen erivaiheissa. Hanke lisää luottamusta, että alueelta löytyy tukea yritysten eri kasvuvaiheisiin.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Henri Heikkilä
TKI-asiantuntija
henri [dot] heikkilaatlab [dot] fi

Tapahtumat

Sijainti