Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla

Kuva
Konenäkö
Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla - hankkeella tuotetaan uutta tietoa ja hyödynnetään tietoa konenäköteknologiaan liittyvien ratkaisujen kehittämisessä, testauksessa ja tuottamisessa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa konenäköteknologiaan liittyvää osaamista sekä kehittää ja aktivoida siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sote- ja hyvinvointialalla. Tavoitteena on rohkaista alueen yrityksiä sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita konenäköteknologiasovellusten kokeiluihin ja käyttöön sekä tukea yrityksiä konenäkösovelluksia hyödyntävien liiketoimintamallien kehittämisessä ja kansainvälistymisessä.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeessa rakennetaan konenäkösovellusten yhteiskehittämisympäristö, joka palvelee monialaisesti alueen opiskelijoita, sote- ja hyvinvointialan yrityksiä sekä kolmannen että julkisen sektorin toimijoita. Kehittämisympäristön tarkoituksena on mahdollistaa konenäkösovelluksiin liittyvän käyttö- ja kokemustiedon tuottaminen ja jakaminen sekä uusien konenäköteknologiaa hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen, testaus, levittäminen ja markkinointi.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeella vahvistetaan maakunnallista elinvoimaisuutta vahvistamalla alueellista osaamista ja haastamalla sote- ja hyvinvointialan yrityksiä kokeilemaan, kehittämään ja tuottamaan konenäköteknologiaan liittyviä ratkaisuja.
Konenäkösovelluksia voidaan hyödyntää myös terveydenedistämistyössä osana ns. älykästä omahoitoa. Hankkeessa kehitetään liiketoimintamalleja potentiaalisimmille palveluinnovaatioille.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojaseloste