Ketterät digistepit

Kuva
digiSTEP-hankkeen logo
Yrityksillä on tarve kehittää liiketoimintaansa digitaaliteknologioita hyödyntäen. Jotta digitalisoitumisesta voi saada aitoa hyötyä liiketoiminnassa, tulee digitaalinen kehitys olla kytkettynä yrityksen strategiaan ja investointeja uusiin digitaaliteknologiaa hyödyntäviin toimintamalleihin tulee osata mitata. Digitaaliteknologia ja sen tuomat liiketoimintamahdollisuudet kehittyvät valtavaa vauhtia, eikä omaan liiketoimintaansa keskittyvillä yrityksillä ole arjessa aikaa pysyä ajan hermolla, eikä siten kykyä tunnistaa niitä oleellisia asioita, joita he voisivat kehittää uuden teknologian avulla.

Hankkeessa kehitetään yrityksille itsenäisesti tai korkeakoulun tuella käytettävä uudistumismalli, jonka avulla yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa ketterästi, yhteistoiminnallisesti ja jatkuvasti. Malli tukee yrityksiä löytämään strategisiin tavoitteisiinsa parhaiten lisäarvoa tuottavat digiratkaisut sekä mittarit kehityksen seurantaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään työväline uudistumismallin vaikuttavuuden seurantaan.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

Päijäthämäläinen yritys, uudistu digillä!

Kiinnostaako digin hyödyntäminen liiketoiminnan tehostamisessa, nopeuttamisessa ja helpottamisessa, mutta et oikein tiedä miten?

MEILTÄ SAAT TUKEA ILMAISEKSI!

digiSTEP-hankkeen asiantuntijat järjestävät konsultaatiota ja yrityskohtaisia työpajoja (2 x 3 h) yrityksesi/LABin tiloissa tai etänä. Tilaisuuksien jälkeen tiedät, miten saavutat tavoitteesi.

Hae mukaan: https://link.webropol.com/s/haku-uudistumaan-digilla

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on edistää päijäthämäläisten yritysten kykyä kehittää liiketoimintaansa ketterästi ja jatkuvasti digitaaliteknologiaa hyödyntäen siten, että se tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on tehdä korkeakoulujen yritysten kehittämiseen suunnattua toimintaa näkyvämmäksi ja nykyistä helpommin saavutettavaksi.
Hankkeen vaikuttavuus
digiSTEP-hankkeessa kehitettävä uudistumismalli edesauttaa päijäthämäläisiä yrityksiä kehittämään toimintaansa ketterästi, yhteistoiminnallisesti ja jatkuvasti siten, että yritykset pystyvät kytkemään digitaalisuuden osaksi liiketoimintaansa strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Toimintamallin avulla edesautetaan Päijät-Hämeen alueen yritysten tarvetta pysyä digitalisaatioon liittyvän kehityksen mukana ja kärjessä. Tuloksena syntyy uutta osaamista ja käytännön konkreettisia ratkaisuja, joita yritykset voivat hyödyntää toimintansa kehittämisessä, kasvattamisessa sekä resurssitehokkuuden että vähähiilisyyden edistämisessä, mikä synnyttää uutta liiketoimintaa alueelle.

Muut aineistot

Projektipäällikkö
Sariseelia Sore
Lehtori
sariseelia [dot] soreatlab [dot] fi
Yhteistyössä