Joustavan esi- ja perusopetuksen kehittäminen Taipalsaarella

Koronarajoitusten hellittäessä Taipalsaaren kirkonkylän koululla on tarve kehittää yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välille hyödyntäen uusia menetelmiä ja toimintamalleja. Erityisesti oppilaiden taitotasojen mukainen vuosiluokkiin sitomaton äidinkielen ja matematiikan opetus sekä eri-ikäisten oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu yhdessä ovat tarpeen koulun esi- ja alkuopetuksen ryhmissä. Tarkoituksena on koulun esi- ja alkuopetuksen opettajien ja oppilaiden välisen yhteistyön lisääminen etenkin äidinkielen ja matematiikan opetuksessa. Vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta pyritään rakentamaan toimiva ja toimintaan juurtuva osa arkea.
Esi- ja alkuopetuksen opettajat muodostavat tiimin, joka suunnittelee ja kehittää toimintaa oppilaiden tarpeen pohjalta.

LAB ammattikorkeakoulu toimii hankkeen kehittämiskumppanina ja toteuttaa kehittämisen tueksi toiminnallisia työpajoja, valmennustapaamisia sekä arvioi kehittämisprosessia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Tavoitteet
1. Esi- ja alkuopetuksen tiimi- ja samanaikaisopettajuuden kehittäminen sekä juurruttaminen toimintaan

2. Erilaisten menetelmien sekä toimintamallien kokoaminen ja kehittäminen esi- ja alkuopetuksen eri tasoisten oppilaiden kehityksen ja oppimisen tukemiseksi
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen aikana saadaan kehitettyä uusia toimintamalleja sekä menetelmiä ja toimiva rakenne koulun esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnalle. Tuloksia hyödynnetään ja kehitetään edelleen koulun arjessa. LAB ammattikorkeakoulun kehittämiskumppanuuden kautta hankkeen tuloksia voidaan levittää ammattikorkeakoulun verkostoissa sekä opetuksessa.
Projektipäällikkö
Tuulia Stellberg
Lehtori
tuulia [dot] stellbergatlab [dot] fi