IoT-osaamisloikka

Kuva
IoT-osaamisloikka_master
ICT-toimialan kasvu, johon IoT (internet of things, teollinen internet) kuuluu, on maailmanlaajuisesti nopeaa. IoT-teknologiat ovat avainasemassa, kun tavoitellaan tuottavuuden merkittävää parantamista yrityksissä käytännössä kaikilla toimialoilla. Merkittävä pullonkaula on kuitenkin IoT-teknologiaosaamisen taso. IoT-osaamisloikka hankkeessa kehitetään IoT-alan koulutusta siten, että mahdollistetaan alueella IoT:n käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen, joka voi johtaa yritysten tuottavuusloikkaan.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

IoT-työryhmämme kirjoittaa aktiivisesti aiheeseen liittyviästä ja ajankohtaisista aiheista. Tutustu artikkeleihin LAB Focus -blogin kautta, mukana myös muuta mielenkiintoista sisältöä!

network

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on edistää alueen tarpeita vastaavaa uudenlaisten älykkäiden IoT-laitteiden ja muihin IoT- teknologioihin liittyvää koulutustarjontaa ja sen laatua. Osatavoitteina on:
1. Työelämän ja oppilaitosten yhteistyömuotojen ja osaamisen lisääminen IoT-teknologioiden hyödyntämisessä.
2. Parantaa eri alojen tietoisuutta ja osaamista älykkäiden laitteiden ja IoT-teknologioiden tuomista mahdollisuuksista.
3. Kehittää ja pilotoida työelämän osaamistarpeita vastaavaa IoT-teknologioihin liittyvää koulutusta työssä oleville, työttömille alan osaajille ja nuorille.

Hankkeen toimenpiteet ovat:
1. IoT-työpajojen toteutus eri toimialoille: Järjestetään työelämän ja koulutuslaitosten yhteisiä IoT-työpajoilla, joita pidetään ala-kohtaisesti palvelualalle, konepajoille, automaatioalalle, prosessiteollisuudelle, ohjelmistoalalle. Maksuttomat työpajat eivät ole yksittäisiin yrityksiin sidottuja vaan ne ovat avoimia kaikille alan toimijoille.
2. IoT-webinaarisarjan toteutus: Pidetään avoimia webinaareja, jotka räätälöiden työpajoissa tunnistettujen elinkeinoelämän IoT-tarpeiden pohjalta ja näin ollen varmistetaan, että ne vastaavat alueen työvoiman tarpeisiin.
3. Työelämän IoT-osaamispilottien toteutus: Tehdään 5kpl alakohtaisia räätälöityjä pilotteja, jotka toteutetaan valituissa yrityksissä. Pilottien perusteella laaditaan alakohtaiset IoT-tuottavuusloikkamallit, jotka ovat yleisesti hyödynnettävissä eri yrityksissä.
4. IoT-virtuaalikoulutuksen toteutus: Kehitetään ja testataan 6 op IoT-verkko-opetuskokonaisuus, johon voi osallistua yritysten henkilöstöä ja opiskelijoita monipuolisesti eri asteiden oppilaitoksista sekä myös työttömät alan osaajat, joiden ammattitaito kaipaa päivitystä. Verkkokoulutus mahdollistaa yritysten työntekijöiden osaamisen päivittämisen IoT- teknologioiden osalta.
5. IoT-opintopolkujen suunnittelu: Toimenpiteessä kehitetään opintopolkuja ICT- ja IoT-teknologioista kiinnostuneille nuorille ja nuorille aikuisille aina toisen asteen koulutuksesta jatko-opintoihin asti. Toimenpiteessä myös tarkastellaan mm. mahdollisuutta eri koulujenvälisistä yhteisopinnoista. Lukioissa toiminnassa huomioidaan erityisesti nuoret naiset. ICT-alalla työskentelee ja alaa opiskelee melko vähän naisia, joten hanke pyrkii osaltaan tekemään alaa tunnetummaksi ja kiinnostavammaksi myös naisille.
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke lisää Päijät-Hämeen alueen työssä olevien (alueen yritysten työntekijöiden ja opettajien), työttömien alan osaajien ja nuorten IoT-ammattitaitoa ja -osaamista. Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työelämän välistä yhteistyötä, jonka ansiosta IoT-koulutusta voidaan kehittää vastaamaan juuri alueen elinkeinoelämän tarpeita. Toisaalta koulutuksen ja työelämän väliset yhteistyötoimet, kuten työpajat ja osaamispilotit lisäävät myös opetushenkilökunnan ammattitaitoa IoT-teknologioista. Yksilölliset eri alakohtaiset toimenpiteet antavat yritysten työntekijöille tietoa IoT-teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista juuri omalle alalleen, joka voi pitkällä aikavälillä mahdollistaa IoT-perusteisen tuottavuusloikan. Hankkeen päätyttyä pilotoidut koulutukset ja koulutusmateriaalit jäävät käyttöön, joka varmistaa Päijät-Hämeen työvoiman muuttuvia tarpeita vastaavat IoT-koulutukset ja edistävät siten työllisyyttä.
Projektipäällikkö
Ria Gynther
TKI-asiantuntija
ria [dot] gyntheratlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Tapahtumat

Sijainti