Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä

LAB-ammattikorkeakoulu on mukana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa HARKKA - Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa monipuolisia ja moniammatillisia terveysalan koulutuksen harjoitteluympäristöjä ja – käytänteitä.

Keskeisenä tuloksena tavoitellaan valtakunnallisesti tasalaatuista toimintamalliaterveysalan opiskelijoiden kliinisten ja moniammatillisten taitojen harjoitteluun autenttisissa, simuloiduissa ja digitaalisissa harjoitteluympäristöissä.


Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Tavoitteena on harjoitteluympäristöjä ja -käytäntöjä kehittämällä varmistaa terveysalan opiskelijoiden sujuva valmistuminen ammattiin ja sujuva siirtymisen työelämään sekä riittävä harjoittelu terveysalalla vaadittavaan potilasturvalliseen ja ammatilliseen osaamiseen kehittyvässä palvelujärjestelmässä.

Tarkastelemme nykyisiä harjoitteluympäristöjä, innovoimme ja kokeilemme uusia ympäristöjä sekä mm. etäharjoittelun mahdollisuuksia. Moniammatillisten tiimitaitojen harjoittelua ja harjoittelun ohjauskäytäntöjä kehitämme yhdessä korkeakoulujen eri tutkinto-ohjelmien ja palveluntuottajien kesken.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen puolessavälissä on harjoittelukäytänteiden alkutilakartoituksen ja työelämä yhteistyöpajojen pohjalta lähdetty kehittämään mm. Vastuuta ottamalla opit eli VOO_mallia, harjoitteluympäristön arvioinnin toimintamallia, opinnollistamisen prosessikuvausta. Hankkeessa on pilotoitu uusia harjoitteluympäristöjä. Esimerkiksi LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat ovat olleet Mukkulan peruskoululla ammatillisessa harjoittelussa koululaisten terveyden edistämisessä ja aloittamassa uudenlaista Parvekejumppa-harjoittelua Lahden Vanhusten asuntosäätiön pihoilla.

Opiskelijoilta on kerätty tietoa etäpalveluiden harjoittelumahdollisuuksista. Pandemian vaikutusta harjoitteluihin on myös selvitetty kyselyn avulla. Moniammatillisen harjoitteluohjauksen ohjaajakoulutus on käynnistynyt ja uusi harjoittelun ohjausmenetelmiä on otettu käyttöön.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki kansalliset ja myös kansainväliset terveysalan korkeakoulut.
Osaamisen ja osuvien harjoittelumahdollisuuksien ja -paikkojen varmistaminen on yhteinen haaste koulutukselle ja palvelujärjestelmälle. Harjoittelukäytänteitä ja harjoitteluympäristöjä kehittämällä luomme uusia toimintamalleja varmistamaan laadukasta oppimista ja työssä vaadittavia taitoja.

Työssäkäynnin opinnollistaminen sekä erilaiset autenttiset, digitaaliset ja teknologiatuetut ympäristöt tarjoavat aiempaa joustavamman tavan harjoitteluun ja osaamisvaatimusten saavuttamiseen sekä opintojen etenemisen säätelyyn.
Projektipäällikkö
Pirjo Knuuttila
Lehtori
pirjo [dot] knuuttilaatlab [dot] fi