Green Connect - Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen EU-yhteistyön vahvistaminen

Green Connect -hanke edistää Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen yhteistä EU-vaikuttavuutta sekä edistää toimijoiden kiinnittymistä kansainvälisiin verkostoihin alueiden elinvoiman vahvistamiseksi ja vihreän siirtymän edistämiseksi. Hanke organisoi ja tiivistää maakuntien jo merkittävää kansallisen ja kansainvälisen tason vihreän kasvun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) yritysten, kaupunkien, maakuntien liittojen ja korkeakoulujen kesken.

Hanketta toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia Päijät-Hämeen liiton ja Etelä-Karjalan liiton myöntämällä rahoituksella. Hanketta osarahoittavat Lahden ja Lappeenrannan kaupungit.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
TP1. Verkostojen tunnistaminen ja vahvistaminen. Työpaketissa kartoitetaan toimijoiden tarpeet ja tahtotila yhteistyölle, jonka kautta kirkastetaan alueen yhteinen näkökulma ja tavoitteet kansainväliselle TKI-yhteistyölle sekä määritellään keskeiset olemassa olevat ja vahvistusta kaipaavat vaikuttajaverkostot.

TP2. Vaikuttaminen ja jatkuvuus. Alueellisista näkökulmista ja lähtökohdista nousevaa, yhä vahvempaa strategista vaikuttamistyötä edistetään tarkastelemalla suomalaisten ja eurooppalaisten alueiden vaikuttavuustyön hyviä käytäntöjä. Samalla määritellään alueiden osaamisesta ja tarpeista nousevat sisältöteemat, joiden edistämiseksi laaditaan etenemissuunnitelma.

TP3. Konkreettiset yhteistyöavaukset. Työpaketissa sovitaan malli toiminnan organisoimiselle, osallistutaan aktiivisena osapuolena kansainvälisiin tilaisuuksiin ja edistetään toimijoiden kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena on yhteinen kansainvälisen TKI-yhteistyön tavoitteita edistävä uusi toimintamalli, jossa alueet ja niiden keskeiset toimijat asemoituvat osaksi kansallista ja EU-tason TKI-toimijakenttää. Hankkeen kautta maakuntien edellytykset kansainväliseen vaikuttavuuteen ja innovaatiotoimintaan vahvistuvat ja uusia avauksia konkretisoituu.
Projektipäällikkö
Vilppu Eloranta
TKI-asiantuntija
vilppu [dot] elorantaatlab [dot] fi