Global citizenship & Diversity Management Skills in Higher Education

Työelämä muuttuu Euroopassa ja Suomessa aktiivisen maahanmuuton myötä ja globaalit haasteet ylittävät maiden rajat. Näihin haasteisiin vastaamisessa tarvitaan uutta tietoa ja osaamistaja monimuotoisuuden johtamisesta ja maailmankansalaisuuden identiteettiä. Näitä tietoja ja taitoja kehitetään GLOBDIVES-hankkeessa eurooppalaisessa yhteistyössä liettualaisen, saksalaisen, espanjalaisen ja romanialaisen partnerin kanssa. Projektissa kehitetään eurooppalainen, pedagoginen viitekehys maailmankansalaisuuden ja monimuotoisuuden opettamiseen, 5 opintopisteen verkkokurssi opiskelijoille sekä työkalupakki opettajille, jotta he voivat sisällyttää monimuotoisuutta ja globaalikasvatuksen periaatteita paremmin opetukseensa ja opetusmateriaaleihinsa. Hankkeeseen kuuluu myös vuonna 2023 liikkuvuusjaksoja opettajille ja opiskelijoille, joissa näitä tuotettuja aineistoja pilotoidaan.

Projektin rahoittaa Erasmus+ ohjelma ja sitä koordinoi Kauno Kolegio Liettuasta.

Avainsanat
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansainvälinen
Rahoitus
Erasmus+ 2021-2027
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Projektin kick-off tapaaminen pidettiin Kaunasissa helmikuun alussa. Lähitapaaminen piristi kaikkia ja mahdollisti monipuoliset keskustelut projektin sisällöstä ja tavoitteista. Työ jatkuu nyt laadullisella tutkimuksella haastattelemalla globaalikasvatuksen ja monimuotoisuuden johtamisen asiantuntijoita eri sektoreilta, benchmarkkauksella ja verkkokurssin opetussisältöjen ja menetelmien ideoinnilla.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö