Etelä-Karjalan poistotekstiilit kiertoon

ETKATEX Etelä-Karjalan poistotekstiilit kiertoon -hankkeen keskeisenä tavoitteena on Etelä-Karjalasta kerättävän kierrätyskelpoisten poistotekstiilien tuntemuksen lisääminen sekä poistotekstiilien hyödyntämisen edistäminen. Hankkeen avulla kehitetään poistotekstiilien lajittelua sekä eri kangasmateriaalien tunnistusta. Lisäksi edistetään saadun materiaalin käyttöä ensisijaisesti Etelä-Karjalassa. Toimintaan kuuluu myös poistotekstiileistä saatua materiaalia sisältävien tuotteiden tuotekehitystä edistäviä toimenpiteitä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2021-2027
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Hankkeen avulla lisätään yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien kiertotalous- ja liiketoimintaosaamista. Lisäksi toimenpiteiden avulla edistetään poistotekstiileistä saatua materiaalia sisältävien tuotteiden markkinoille saamista. Hankkeen toiminnalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä sekä olemassa olevan yritystoiminnan kehittymistä mahdollistamalla paikallisesta jätevirrasta vähähiilisesti uusiomateriaaliksi palautetun tekstiiliraaka-aineen käyttöä.

Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jonka avulla kierrätyskelpoisten poistotekstiilien hyödyntämistä lisätään ja monipuolistetaan Etelä-Karjalassa, ja poistotekstiilien ominaisuudet sekä käyttömahdollisuudet tunnistetaan. Hankkeen toiminnalla osaltaan vaikutetaan, että alueelle muodostuu toimijaverkosto, joka lajittelee ja välittää poistotekstiiliä uudelleenkäytettäväksi. Hankkeen aikana Etelä-Karjalassa kehitetään uusia tuotteita, joiden valmistamisessa hyödynnetään alueelta kerättyjä poistotekstiilejä tai niistä saatuja raaka-aineita. Alueen yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien kiertotalous- ja liiketoimintaosaamista on vahvistettu hankkeen aikana, ja uusiotuotteita sekä poistotekstiileistä saatua raaka-ainetta sisältäviä tuotteita on saatettu markkinoille. Lisäksi hankkeen tulos on, että kiertotaloutta edistävällä viestinnällä on tavoitettu laaja joukko yleisöä ja yrityksiä.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen viestinnällä lisätään tietoa tekstiilien kierrättämisestä, uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksista ja resurssiviisauteen liittyvistä näkökulmista. Ryhmähankkeen toteuttajia ovat SaimaanVirta ry ja LAB-ammattikorkeakoulu. Keskeisiä yhteistyötahoja toiminnan toteuttamisessa ovat: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, LUT-yliopisto ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö. Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat poistotekstiilien hyödyntämisestä ja kiertotaloudesta kiinnostuneet alueen yritykset, yrittäjiksi aikovat, yhteisöt sekä alueen asukkaat.
Projektipäällikkö
Maria Jäppinen
TKI-asiantuntija
maria [dot] jappinenatlab [dot] fi