Etelä-Karjalan digitaalinen palvelutehdas

Hankkeessa kootaan Etelä-Karjalan alueellinen sote-data-analytiikan yhteiskehittämisverkosto ja kuvataan sote-data-ekosysteemi.
Sote-data-ekosysteemi on yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon, kolmannen sektorin toimijoiden ja kansalaisten välille rakentuva keskinäisriippuvuuden verkosto, jonka ytimessä on sosiaali- ja terveydenhuollossa tuotettava data. Sote-datalla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ja siihen kytkeytyvissä toiminnoissa muodostuvaa tietoa, kuten asiakaskirjauksia, mittauksia tai kustannustietoja.

LAB ja LUT toteuttavat, Eksote yhteistyökumppanina.
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), REACT-EU.
Rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on:
1. Selvittää data-analytiikan osaamisen nykytila ja potentiaaliset kehittämisen kohteet alueellisesti,
2. Mahdollistaa data-analytiikan kehittäjille ja kokeilijoille palveluiden testaaminen ja kehittäminen testausympäristössä
3. Tukea yhteistyöverkoston kautta rakentuvien uusien palvelu- ja arvoketjujen muodostumista,
4. Vahvistaa yritysten mahdollisuuksia kasvattaa innovaatiokyvykkyyttä datalähtöisen palvelukehityksen avulla ja vastata kehittämistarpeisiin, ja
5. Tukea COVID-19- pandemiasta elpymistä edistämällä data- ja vaikuttavuusperustaista palvelujen kehittämistä maakunnallisessa verkostossa.Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena saavutetaan Etelä-Karjalan sote-data-ekosysteemi, jossa on määritelty verkoston toimijat, näiden roolit ja keskinäiset yhteydet sekä datan hyödyntämiseen liittyvät osaamisvaatimukset. Hanke tuottaa testatun toimintamallin uusien datalähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, joka on mahdollista ottaa käyttöön maakunnan alueella.


Projektipäällikkö
Kaisa Seppänen
TKI-asiantuntija
kaisa [dot] seppanenatlab [dot] fi
Sijainti