Eloa ja iloa

Eloa ja Iloa Kaakkois-Suomeen - kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille-
hankkeen päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta.

Hankkeen päätoteuttaja on XAMK ja osatoteuttaja LAB.

Rahoitus OKM. Toteutus ajalla 1.1.2020 - 31.12.2021

Työryhmä:
LAB: Sanna-Leena Mikkonen, osatoteutuksen projektipäällikkö, Päivi Eronen, projektiasiantuntija
XAMK: Piia Kleimola, projektipäällikkö, Laura Lehtinen, TKI-asiantuntija.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Kuntien valmius ja osaaminen kulttuurilain mukaisen toiminnan kehittämiseen paranee ja asukkaat sekä muut paikalliset toimijat ovat aktiivisesti mukana kehittämis- ja toteuttamistyössä. Kuntien keskinäinen yhteistoiminta vahvistuu ylimaakunnallisesti.
Kunnille ja muille palvelujen tuottajille löydetään keinoja ja välineitä palvelujen saatavuuden parantamiseksi.
Laaja-alainen verkostoyhteistyö aktivoituu ja tukee kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden lisäämiseksi.
Kulttuuritoimijoiden systemaattinen yhteistyö ja osaamisen jakaminen kehittyy ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Toimenpiteet:
-Kuntatyöpajat Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Kuntatyöpajojen tavoitteen on tuottaa tietoa olemassa olevasta tilanteesta, eri väestö- ja kohderyhmien tarpeista, toiveista, ideoista ja oivalluksista.
-Kuntien väliset toimijoiden yhteiskehittämisen verkostotapahtumat ideoiden jatkokehittämiseksi.
-Yhteiskehittämisessä syntyneiden toimintamallien pilotointi kohdealueilla (Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa), toteutus sekä toiminnan ja tulosten seuranta ja jatkosuunnittelu yhdessä vastuutahojen kanssa.
-Valtakunnallinen yhteistyö muiden toimijoiden, muiden kulttuuripalveluja kehittävien hankkeiden ja toimijoiden sekä kulttuurijärjestöjen kanssa.
Hankkeen vaikuttavuus
-Syntyy kuntatoimijoiden monialainen ja moniammatillinen verkosto ja vertaistuki.
-Monialaisten kehittämis- ja yhteistyöverkostojen synergia vahvistuu
-Syntyy hyödynnettäviä toimintamalleja
-10 uutta kulttuurituotetta/-palvelua ja 10 uutta SOTEHY-palvelua
-Kulttuuripalvelujen tuottajien työllistymismahdollisuuksia
-Lisää toivoa, eloa ja iloa sekä Kymenlaakson että Etelä-Karjalan alueelle!
Projektipäällikkö
Sanna-Leena Mikkonen
Lehtori
sanna-leena [dot] mikkonenatlab [dot] fi