ELMA - elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala

Kuva
ELMA-hankkeen logo, jossa kukkia.
ELMA - elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hanke (ESR 2021-2023) vastaa kasvavaan pulaan hoiva- ja hoitoalan työntekijöistä tukemalla sekä maahanmuuttajia että työyhteisöjä Päijät-Hämeen alueella.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää virtuaalinen oppimiskokonaisuus sekä sitä tukeva ohjausmalli.

Oppimiskokonaisuuden avulla hoiva- ja hoitoalan maahanmuuttajataustaiset ammattilaiset, opiskelijat sekä työnhakijat voivat vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan sekä ammattikielen osaamistaan. Näin tuetaan myös opintoihin pääsyä ja niiden suorittamista sekä helpotetaan työelämään siirtymistä.

Työelämään siirtymisen helpottamiseksi ELMA-hankkeessa tuetaan myös työyhteisöjä parantamalla niiden valmiuksia vastaanottaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.
Hankkeen vaikuttavuus
Päijät-Hämeen alueen elinvoimaisuus ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden saatavuus lisääntyy varmistamalla osaavan työvoiman riittävyys hoiva- ja hoitoalalla.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Maija Eerola
TKI-asiantuntija
maija [dot] eerolaatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti