DIH 2.0 Päijät-Häme

LAB-ammattikorkeakoulu yhdessä LUT-yliopiston kanssa on rakentamassa paikallista digitaalista innovaatiokeskittymää Päijät-Hämeeseen. Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen molempien korkeakoulujen tarjoamat digitaalisten teknologioiden kokeiluekosysteemit sekä soveltavan tutkimuksen ja koulutuksen pk-yritysten tarpeisiin. Keskittymä rakentuu vahvasti olemassa olevien opiskelija- ja yritysverkostojen kylkeen tarjoten aitoon vuorovaikutukseen perustuvan yhteiskehittämisen ekosysteemin.

Hanke kartoittaa paikallisen yrityskentän tarpeet nojautuen olemassa olevaan kokemukseen ja osaamiseen rakentaen matalalla kynnyksellä lähestyttävän kokonaisuuden, jonka avulla pk-yritykset pääsevät skaalaamaan liiketoimintaansa digitalisaation avulla. Hankkeen päätyttyä yrittäjillä on yksi kontaktipiste kaikkiin LABin ja LUTin digitalisaatiota edistäviin palveluihin. Rakennettava digitaalinen innovaatiokeskittymä luo ympärilleen toimivan verkoston sekä paikallisista digitaalisten ratkaisujen toimittajista että muista paikallisista ja kansallisista DIH:eistä. Näin mahdollistetaan paikallista elinkeinoelämää vahvistava verkosto, joka kohtauttaa digitaalisten ratkaisujen kysynnän ja tarjonnan.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2021-2027
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
Tavoitteena on muodostaa LAB:in ja LUT:in yhteinen digitaalinen innovaatiokeskittymä. Innovaatiokeskittymä palvelee alueen pk-yrityksiä EU:n määritelmän mukaisesti seuraavilla toiminnoilla: 1) tarjoaa pääsyn digitaalisiin kyvykkyyksiin ja teknologioihin, 2) tarjoaa pääsyn digitaalisten innovaatioiden testausympäristöihin, 3) tarjoaa koulutusta digitalisaation saralla, 4) tarjoaa tukea digitaalisen transformaation rahoituksen hakemisessa, 5) auttaa digitaalisten innovaatioiden tarjoajien ja hyödyntäjien verkostoitumisessa.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen tavoitteet saavutetaan kartoittamalla nykytilanne ja alueellisten yritysten tarpeet innovaatiokeskittymälle. Tarpeita peilataan tarpeita innovaatiokeskittymän tarjoamiin sisältöihin sekä muihin EU:n ja Suomen alueella toimiviin digitaalisiin innovatiokeskittymiin. Hankkeessa muodostetaan malli kestävän innovaatiokeskittymän hallinnolle ja ylläpidolle. Hankkeessa pyritään luomaan laaja kokeiluun rohkaiseva yritysverkosto sekä tehdään "one-stop-shop" -tyylinen innovaatioekosysteemi näkyväksi yleisölle. Toimenpiteinä hankkeessa ovat mm. laajat kartoitukset, aineistoanalyysit, simuloinnit ja haastattelut. Lisäksi toteutaan monipuolisesti erilaisia työpajoja, seminaareja ja valmennuksia.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen konkreettisena tuloksena hakijaorganisaatioon saadaan alueen pk-yrityksiä ja tutkimuskenttää palveleva digitaalinen innovaatiokeskittymä (Digital Innovation Hub, DIH). Innovaatiokeskittymä on valmis palvelemaan yrityksiä seuraavilla digitalisaation hyväksikäyttöön liittyvillä osa-alueilla: 1) pääsy erilaisiin digitaalisiin teknologioihin, 2) pääsy erilaisten digitaalisten ratkaisujen kokeiluihin, 3) pääsy digitaalisuutta edistäviin koulutuskokonaisuuksi in ja -materiaaleihin, 4) pääsy digitaalisuutta tukevien rahoitusinstrumenttien hakemisen sparraukseen, 5) pääsy verkostoon, joka kohtauttaa digitaalisten liiketoimintaratkaisujen tarjoajat sekä hyödyntäjät.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Hankkeen tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Jarkko Kääriäinen
TKI-asiantuntija
jarkko [dot] kaariainenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Tapahtumat

Sijainti