DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille

Kuva
Lahti city by night Antti Mäkijärvi
Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä pk-yritysten liiketoimintoja muuttavista ilmiöistä tällä hetkellä. #DigiLAHTI-projektissa autetaan alueen yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja luomaan uutta liiketoimintaa digitaalisuutta hyödyntäen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketalouden ja matkailun ala
Projektissa tapahtuu

 

klinikkakutsu

Lataa tästä kutsu pdf-muodossa. 

 

Ilmoittaudu yleisöksi mukaan tapahtumaan: https://www.lyyti.in/Digipalvelut_klinikka_vieras

 

Voit tuoda yrityksesi tapahtuma-areenalle standille kertomaan yrityksenne tuotteista ja palveluista.

Ilmoita yrityksesi: https://www.lyyti.in/Digipalvelujen_klinikka_Yritys

 

Julkaisut

 

LAMKbusiness blogit

Digitaalinen markkinointi - tekniikkaa ja asiakaskokemusta

Digitaalinen liiketoiminta

Digitaalisen transformaation kautta menestykseen

Ohjelmistorobotti automatisoi rutiinityön

Digitaalisen alustan toimittajasta kumppani

Pienyritykset digitaalisten työvälineiden hyödyntäjinä

 

LAMKpub julkaisut

#Digimatch - digiosaajien ja osaajien tarvitsijoiden kohtaaminen

Markkinoinnin automaatiolla liidejä ja myyntiä

Alustaan liittymisen ongelmat palveluntarjoajalle

GDPR:n omaksumisen ongelmat

Digitalisaatiosta harmaita hiuksia ikäihmisille

Verkkokauppatoimittajan rooli verkkokaupan menestymisessä

Myynnin ja markkinoinnin yhteinen liidiprosessi

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen

Asiantuntijaorganisaatio sosiaalisessa mediassa: hyvät käytänteet

Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen pienyrityksissä

Suunnittelulla lisää tehokkuutta digitaaliseen markkinointiin

Digitaalinen markkinointi mikroyrittäjien mahdollisuutena

Osallistava markkinointiviestintä ja brandiyhteisöt sosiaalisessa mediassa

Mitä tietoa sinusta Internetin välityksellä kerätään, mitä varten ja pystytkö vaikuttamaan asiaan?

Markkinoinnin automaatio - asiakaskokemus toiminnan ohjaajana

Terveyspalveluiden markkinointi sosiaalisessa mediasssa - lisäarvoa asiakkaalle

Mobiilimarkkinoinnin merkitys kasvaa Z-sukupolven myötä

Markkinoinnin automaatio - kohdennettu markkinointiviestintä myynnin tukena

Hakusanamainonnan mahdollisuudet

 

Smart Business Annual Review 2018

Liiketoiminta-alustojen ongelmat, Aki Vainio

VR, AR, MR - mitä ihmettä?, Henri Koukka

 

Etelä-Suomen Sanomat

Kolumni: Pienyritykset tarvitsevat digitukea

 

Tavoitteet
Projektin tavoitteena on tehostaa yritysten prosesseja, sekä kehittää uusia asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita digitaalisuutta hyödyntäen. Projekti tuottaa tietoa ja toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseksi pk-yrityksissä.
Tavoitteiden toteutuminen
LAMK kehittää toimintamallin ja sitä tukevan digitaalisen palvelun, joka yhdistää opiskelijoiden osaamisen työelämäelämän tarpeiden kanssa. LADEC luo pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisprosessin sekä toimintaympäristön uusien digitaalisten teknologioiden ja ohjelmistojen kokeiluun ja yrityskohtaisten kehitysprojektien toteuttamiseen. LUT kehittää työvälineet, joiden avulla pk-yritysten tarpeet ja kehittämiskohteet digitalisaation mahdollistamalle kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle pystytään tunnistamaan.
Hankkeen vaikuttavuus
#DigiLAHTI-projekti parantaa alueen yritysten asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä sekä kannattavuutta kehittämällä digitaalisia prosesseja, -tuotteita ja -palveluita. Tätä kautta digitaalinen osaaminen lisääntyy ja yritykset menestyvät paremmin kansainvälisessä kilpailussa.

Prosessien digitalisoinnin kautta syntyy pitkällä aikavälillä uusia työpaikkoja, alueen kilpailukyky parantuu sekä yritysten käytännöt muuttuvat vähähiilisimmiksi digitaalisuuden mahdollistamin keinoin.
Yhteistyössä