Cross-border safety, accident prevention and management

Kuva
sukeltaja
CB-SAFE hankkeessa päätavoitteena on parantaa raja-alueen ja rajanylittäjien turvallisuutta. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena turvallisuustietous lisääntyy ja tieto saadaan välitettyä nykyistä tehokkaammin ja selkeämmin rajanylittäjille. Niin ikään pelastusalan toimijoiden suorituskyky ja toimintavalmiudet parantuvat hankkeessa kehitettävän virtuaalisen koulutus- ja harjoitteluympäristön mahdollistamana. Hankkeessa tähdätään myös pelastusalan yhteistyötoimintamallin parantamiseen sekä testataan uusinta teknologiaa edustavaa välineistöä pelastustilanteisiin.

Hanke tuo yhteen keskeisiä tulosten loppukäyttäjiä ja kehittäjiä osallistamalla heitä suoraan hankkeen aikaisiin toimenpiteisiin. Näin varmistetaan, että hankkeen tulokset ovat suoraan käytännön toimintaan sovellettavissa.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan kolmessa työpaketissa:
TP1: Turvallisuustiedon ja tiedottamisen kehittäminen rajanylittäjien tarpeisiin,
TP2: Virtuaalisen koulutus- ja harjoitteluympäristön rakentaminen ja testaaminen pelastusalan ammattilaisten ja opiskelijoiden tarpeisiin sekä uusinta teknologiaa hyödyntävän välineistön testaaminen pelastusalan toimintoihin,
TP3: Pelastusalan yhteistyötoimintamallin parantaminen.

LAB toimii hankkeessa päätoteuttajana. Partnereina ovat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos sekä Saint-Petersburg University of State Fire Service of the Ministry of Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters.

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelmasta.

Hankkeen kesto on 1.1.2021 – 30.11.2022.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansainvälinen
Rahoitus
South-East Finland-Russia CBC
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Hyvinvointi
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Tarja Kovalev
Tki-päällikkö
tarja [dot] kovalevatlab [dot] fi