Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke

Kuva
ATK tavoitteet
Nykyisessä tietoyhteiskunnassa lähes puolet työntekijöistä kuuluu tietotyötä tekeviin ns. aivotyöläisiin, joiden työntekoa leimaavat kiire, informaatiotulva, tehtävien pirstaloituminen ja keskeytyksellisyys yhdistettynä liikkumattomuuteen sekä organisaatioiden ja työn jatkuvaan muutokseen.

Tietointensiivistä työtä tekevien aivojen kuormittuminen ja fyysinen liikkumattomuus on tunnistettu, mutta siitä
huolimatta tähän työntekijäryhmään kohdistuvia kehittämishankkeita on vielä varsin vähän. Tämä hanke edistää osaltaan kohderyhmän hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä ja sen kehittämisessä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeessa kehitetään ja pilotoida asiantuntijaorganisaatioiden työntekijöitä osallistavia
toimintamalleja, joiden avulla tietointensiiviset palveluyritykset ja asiantuntijaorganisaatiot voivat parantaa
tuottavuuttaan ja henkilöstön työhyvinvointia.

Tähän päästään
1) tukemalla tietotyötä tekevien työn hallintaa, innovaatiokykyä ja itsensä johtamisen taitoja
2) vahvistamalla tietotyöläisten taitoja fyysisestä toimintakyvystä ja työstä palautumisesta huolehtimiseen
3) kehittämällä organisaatioiden toimintakulttuuria vahvistavia toimintatapoja, erityisesti proaktiivisuuden johtamista,
joka tukee aivotyöläisten tuottavuutta ja työssä jaksamista.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaisia toimintamalleja aivotyöläisten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen. Kehitetyt toimintatavat ja -mallit levitetään muiden asiantuntijaorganisaatioiden käytettäviksi ja niistä viestitään myös muille sidosryhmille, mukaan lukien työelämän kehittämisverkostot ja muut työelämä- ja kasvupalvelutoimijat.
Projektipäällikkö
Johanna Irjala
TKI-asiantuntija
johanna [dot] irjalaatlab [dot] fi
Yhteistyössä