Asukaslähtöiset kiertotalouden ratkaisut Etelä-Karjalassa – ASKI

Kuva
ASKI-hankkeen logo
Asukaslähtöiset kiertotalouden ratkaisut Etelä-Karjalassa (ASKI) -hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumuotoilun keinoin asukaslähtöisiä kiertotalouden ratkaisuja Etelä-Karjalassa ja tuoda kiertotalouden mukaisia palveluita lähemmäs käyttäjiä. Hankkeessa luodaan ja kehitetään kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asukasyhteisöjen tarpeisiin. Hanke kasvattaa osallistuvien yritysten ja asukasyhteisöjen jäsenten osaamista liittyen kiertotaloutta tukevien palveluiden kehittämiseen sekä sektorit ylittävien kestävien toimintatapojen edistämiseen.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2021-2027
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Projektin julkaisut

 Lajittelupeli

Lajittelupeli innosti harjoittelemaan lajittelua Greenreality-karnevaalissa

ASKI-hanke haastoi Greenreality-karnevaalin kävijöitä testaamaan lajittelutaitoaan lajittelupelin avulla. Jätetietous oli pääosin hallussa, mutta mm. lasiesineet hämmensivät. Lue koko blogi.

  Jätteenkeräysauto -blogikuva

Murretaan biojätteen lajittelua haittaavia myyttejä – osa 1

"Biojäte maatuu sekajätteen seassa." "Jätteet menevät kuitenkin sekaisin." "Biojätepussit maksavat." Murretaanpa muutama myytti. Lue koko blogi.

 

 

 

Tavoitteet
Hanke edistää kiertotalouteen perustuvien palvelujen kehittämistä ja löytämistä. Hankkeessa toteutetaan kolme toimenpidekokonaisuutta, joilla edistetään kiertotalouden toteutumista asukaslähtöisesti.

Biojätteen lajittelua, erilliskeräystä ja kompostointia tehostetaan asukasviestinnän ja käytännön kokeilujen kautta. Biojätteiden erilliskeräystä tehostavaa menetelmää kehitetään yhdessä Lappeenrannan Lauritsalan kaupunginosan asukasyhteisön kanssa. Lisäksi biojätteeseen liittyen tehdään kartoitus ja toimenpide jonkin Etelä-Karjalan maaseutukunnan kanssa.

Asukasyhteisöjen tarvekartoituksen pohjalta alueilla kehitetään ja kokeillaan kierto- ja jakamistalouteen perustuvia asukaslähtöisiä kestäviä palveluita, kuten tavaralainaamoja, yhteiskäyttöpalveluja tai muita energiatehokkuutta tai yhteisöllisyyttä edistäviä palveluja. Asukaslähtöisiä ratkaisuja kehitetään kahdessa kohteessa, Lauritsalassa ja Skinnarilassa, yhdessä alueiden asukkaiden kanssa. Maaseutukuntien asukkaiden tarpeiden kartoittamiseksi Lappeenrannassa järjestettäviin työpajoihin kutsutaan myös osallistujia maaseutukunnasta.

Lappeenrannan kaupungin alueella sijaitsevat kiertotaloutta toteuttavat kuluttajapalveluiden tarjoajat tunnistetaan ja niiden saavutettavuutta vahvistetaan digitaalisen karttapalvelujen avulla. Palvelu mahdollistetaan myös laajemmin Etelä-Karjalan alueelle.


Tiivistetysti hankkeen tavoitteena on seuraavien toimenpidekokonaisuuksien toteuttaminen:

1) biojätteiden erilliskeräystä tehostava menetelmä
2) kierto- tai jakamistalouteen perustuvat asukaslähtöiset ratkaisut (2-4 kpl)
3) kiertotalouteen perustuvien kuluttajatuotteiden ja palveluiden karttapalvelu.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Hankkeeseen liittyvät materiaalit

Projektipäällikkö
Kaisu Isomäki
TKI-asiantuntija
kaisu [dot] isomakiatlab [dot] fi
Sijainti