Ammattikorkeakoulujen kiertotalouspalvelut

Ammattikorkeakoulujen kiertotalouspalvelut - hankkeen visiona on luoda kansallinen kiertotaloutta edistävä toimintamalli, yhdessä Suomen ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Turun AMK, Lapin AMK ja LAB ammattikorkeakoulu kokoavat Sitran tukemana kansallisen AMK-verkoston, joka tarjoaa tukea pienille ja keskisuurille yrityksille liiketoimintojensa kehittämiseen kohti kiertotaloutta. Yhteistyöllä rakentuva AMK-verkosto edistää yrityksille ja muille sidosryhmille suunnattujen kiertotalouspalvelujen tarjoamista koko Suomen laajuudella. Kehitettävän toimintamallin myötä ammattikorkeakoulut tunnistavat selkeämmin omat alueelliset vahvuutensa ja vaikuttamisväylänsä kiertotalouden saralla. Hankkeen keskeinen viesti on rohkaista suomalaisia pk-yrityksiä entistä rohkeammin kehittämään liiketoimintaansa, laajentumaan uusille markkinoille ja sitä kautta vauhdittamaan kestävää kasvua.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Sitra
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Hankeen tavoitteita toteuteutaan neljässä eri työpaketissa yhteistyössä Turun, Lapin ja LAB- ammattikorkeakoulujen kesken. Työpaketit ovat:

TP1: Toiminnan koordinointi ja kansallisen AMK-toimijaverkoston rakentaminen (AMK:ien yhteistyön koordinointi, yhteentuominen, sitouttaminen ja profilointi)
TP2: Toiminnan rakenne ja palvelukokonaisuuden yhteiskehittäminen (mallin implementointi osaksi AMKien perustoimintoja yhteistyössä Kiertotalousosaamiskeskuksen kanssa)
TP3. Kiertotalouspalvelukokonaisuuksien pilotointi (AMK kohtaiset palvelukokonaisuudet ja niiden kuvaukset)
TP4: Viestintä ja tulosten laajempi levitys
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2022 - 30.9.2023.
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke kokoaa yhteen suomalaisen ammattikorkeakoulun kentän edistämään kiertotalouspalvelutoiminnan kehittämiseksi. Ammattikorkeakoulut kehittävät palvelutoimintaansa alueellisesti, huomioiden alueelliset erityispiirteet ja sidosryhmien toiveet. Profiloinnin kautta myös yrityksille suunnatun palvelutoiminnan vaikuttavuus kasvaa ja edistää verkostomaista yhteistyötä. Hankkeen tuloksia hyödynnettään osana valtakunnallisen Kiertotalous - Suomi -portaalia ja yhteistyön kehittämistä.