Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, monimuotototeutus, Lappeenranta, 210 op

Seuraava hakuaika
-

Opiskele rakennusmestariksi

Aloita rakennusalan työnjohdon opinnot! 

Rakennusmestarin koulutuksen opinnoissa saavutetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vastaavan työnjohtajan kelpoisuus vaativassa työnjohtotehtävässä. Keskeisimpinä osina opintoja ovat työmaatekniikka, rakentamisen laadun hallinta, rakennushankkeen kustannushallinta ja hankinnat, työturvallisuus ja esihenkilötoiminta.

Rakennusmestarina huolehdit työmaan vastuullisista työnjohtotehtävistä. Tehtäviisi kuuluu muun muassa työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden organisointi ja työmaan johtotehtävät, aikataulujen laadinta sekä hankintojen valmistelu. Työturvallisuudesta ja laadusta huolehtiminen on myös tärkeä osa rakennusmestarin työnkuvaa.

Keskeisenä opiskelumenetelmänä on yrityksissä tapahtuva työnjohtoharjoittelu. Tutkintoon sisältyy myös muuta työelämän kanssa toteuttavaa opiskelua ja yhteistyötä. Edellä mainitut edellyttävät sitä, että opiskelija on joko töissä rakennusalan yrityksessä tai sitoutuu etsimään rakennusalan yrityksen, jossa voi tehdä työnjohtoharjoittelun.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti joka toinen viikonloppu perjantaisin (klo 12–20) ja lauantaisin (klo 8–16). Opinnot sisältävät myös kaksi (2) intensiiviviikkoa/lukuvuosi, jolloin opetusta on maanantaista perjantaihin klo 8–16. Osa opetuksesta toteutetaan verkko-opintoina.

Kuva
Sami Lanki

Sami ylennettiin projektipäälliköksi opintojen alkuvaiheessa

”Olen saanut päivitettyä tietämystäni alalta nykyaikaan ja oppinut paljon uutta tietoa lakipuolen koukeroista eli erilaisista vastuista ja velvoitteista." 

Rakennusmestarin palkka

Rakennusmestarin mediaanipalkka 

4000 €/kk

(Lähde: töissä.fi)

Kuva
LAB student life calendar note

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita