Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, monimuotototeutus, Lappeenranta, 210 op

Seuraava hakuaika
-

Opiskele rakennusmestariksi

Aloita rakennusalan työnjohdon opinnot! 

Rakennusmestarin koulutuksen opinnoissa saavutetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vastaavan työnjohtajan kelpoisuus vaativassa työnjohtotehtävässä. Keskeisimpinä osina opintoja ovat työmaatekniikka, rakentamisen laadun hallinta, rakennushankkeen kustannushallinta ja hankinnat, työturvallisuus ja esimiestoiminta.

Rakennusmestarina huolehdit työmaan vastuullisista työnjohtotehtävistä. Tehtäviisi kuuluu muun muassa työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden organisointi ja työmaan johtotehtävät, aikataulujen laadinta sekä hankintojen valmistelu. Työturvallisuudesta huolehtiminen on myös tärkeä osa rakennusmestarin työnkuvaa.

Keskeisenä opiskelumenetelmänä on yrityksissä tapahtuva työnjohtoharjoittelu. Tutkintoon sisältyy myös muuta työelämän kanssa toteuttavaa opiskelua ja yhteistyötä. Tämä edellyttää, että opiskelija on joko töissä rakennusalan yrityksessä tai sitoutuu tekemään suoritukset oppilaitoksen suosittelemassa yrityksessä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta. Osa opetuksesta toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti joka toinen viikonloppu perjantaisin ja lauantaisin. Opinnot sisältävät myös 1-2 intensiiviviikkoa/lukuvuosi.

Kuva
Sami Lanki

Sami ylennettiin projektipäälliköksi opintojen alkuvaiheessa

”Olen saanut päivitettyä tietämystäni alalta nykyaikaan ja oppinut paljon uutta tietoa lakipuolen koukeroista eli erilaisista vastuista ja velvoitteista." 

Rakennusmestarin palkka

Rakennusmestarin mediaanipalkka 

4000 €/kk

(Lähde: töissä.fi)

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita