Opiskele tutkinto työn ohessa

Oletko jo työelämässä, mutta haluaisit päästä kehittämään osaamistasi tai jopa suuntautua kokonaan uudelle alalle? LAB-ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella joustavasti eri elämäntilanteissa, työn ohessa ja jopa kokonaan etänä. LABissa voit yhdistää sujuvasti opiskelun ja työelämän monimuoto- ja verkkokoulutusten avulla.

Monimuoto-opiskelu

Monimuotoisuus mahdollistaa opiskelun eri elämäntilanteissa. Voit opiskella tutkinnon joustavasti työn ohessa: 

  • ilta- ja viikonloppuopintoina
  • intensiivijaksoina
  • verkossa. 

Käytännöt vaihtelevat koulutuksittain, osa monimuotokoulutuksista on myös selkeästi verkkopainotteisia. Opinnot kestävät koulutuksesta ja opintojen koko- tai osapäiväisyydestä riippuen 2,5–4 vuotta. Opintojen kestoon vaikuttaa mahdollinen aiempi osaamisesi ja opintoja on myös mahdollista suorittaa nopeammassa tahdissa. Myös työsi opinnollistaminen voi olla mahdollista. Monimuoto-opiskelusta on aiemmin käytetty nimitystä aikuisopiskelu.

Kaikki YAMK-koulutukset toteutetaan monimuotototeutuksina.
 

Verkko-opiskelu

Verkko-opinnot toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutuksissa järjestetään säännöllisesti kaikille yhteisiä verkkotapaamisia, joissa opiskelijat tapaavat toisiaan virtuaalisesti. Etäopinnot eivät lähtökohtaisesti vaadi fyysistä läsnäoloa kampuksella, mutta tutkintoon voi kuulua pakollisia harjoittelujaksoja työelämässä.

Kokemuksia opiskelusta työn ohessa

Kuva
Sosionomiopiskelija Maija Hauska

Sosionomiopiskelija Maija pallottelee helposti opintojen, työn ja perhe-elämän välillä

Ennen opintoja Maijaa mietitytti, kuinka perhe-elämän ja opiskelun saa sovitettua yhteen ja kuinka ylipäänsä aikuisena opintojen aikataulutus sujuisi. 

Kuva
Veranika opiskelija Singaporessa

Veranika suorittaa verkkotutkintoa työn ohessa Singaporessa

"Verkko-opiskelu on hyvin joustavaa ja tutkinto on mahdollista suorittaa oman aikataulun mukaan.”

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Tutustu myös

Kuva
LAB study life laptop online studies

Syvennä osaamistasi

Syvennä osaamistasi täydennyskoulutuksen tai avoimen AMK:n opinnoilla.