Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Koulutus_sisustussuunnittelu

Kalustemuotoilun, tilasuunnittelun ja sisustusarkkitehtuurin ammattilaiseksi

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys.

Opinnoissa perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja tilasuunnitteluun ja kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi. Tarkastelet rakennettua ympäristöä ja sen muuttuvia tarpeita kestävän kehityksen kannalta.

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijana voit erikoistua joko sisustusarkkitehtuuriin ja tilasuunnitteluun tai kalustemuotoiluun. Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun kevään ja syksyn haut painottavat ammattiosaamista eri tavoin. Syksyn haku (tammikuussa alkava opetus) painottuu opetussisällöltään kalustemuotoiluun ja kevään haku (syksyllä alkava opetus) painottuu tilasuunnitteluun.

Valmistuttuasi muotoilijaksi sinulla on valmiudet työskennellä oman alasi asiantuntijana suunnittelutiimeissä esimerkiksi muotoilu- tai arkkitehtitoimistossa, huonekaluja tai kalusteita valmistavan yrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä sisustusarkkitehtinä tai kalustemuotoilijana.

Koulutus antaa hyvät valmiudet suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen muotoilun moninaisella ammattikentällä.

Kuva
Tiia Jokinen ja Sara Auvinen

”Opiskelu on monipuolista ja todella käytännönläheistä."

”Muotoiluinstituutilla on alalla hyvä maine, ja siitä on meille huikea etu harjoittelu- ja työpaikkoja hakiessa." 

Alumnitarina – Tomi Laukkanen, muotoilija, Studio Tord Boontje

Kuva
A girl holding a mirror

Kevään yhteishaku 2022

Hae opiskelemaan LABiin kevään yhteishaussa!

◆  5.–19.1. englanninkieliset koulutukset
◆  16.–30.3. suomenkieliset koulutukset

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Opiskelijatarinoita