Muotoilija (AMK), graafinen suunnittelu, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Koulutuskuva_kyniä_purkissa

Graafinen suunnittelija on muotoilu- ja media-alan moniosaaja

Graafista suunnittelua opiskelleena muotoilijana olet visuaalisesti vahva ja monipuolinen osaaja. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi viestintä- tai mainostoimisto, mediatalo, kustantamo, pelifirma tai palvelumuotoiluun erikoistunut toimisto Suomessa tai ulkomailla.

Saat opinnoistasi valmiuksia monipuolisiin työtehtäviin esimerkiksi julkaisemisen, markkinointiviestinnän, visuaalisen ilmeen suunnittelun, brändäämisen, kuvittamisen, sarjakuvan, animaation, informaatiomuotoilun, peli-, käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun tai kirjainmuotoilun parissa.

Opinnoissasi hankit ja kehität ammatissa tarvittavia taitoja, esimerkiksi luovuutta ja visualisointikykyä sekä ammatillisia viestintätaitoja ja yleissivistystä. Opit omaksumaan alan nopeat muutokset ja kehittämään omaa osaamistasi. Voit myös laajentaa ammatillista osaamistasi lähtemällä kansainväliseen opiskelijavaihtoon ulkomaille.

Graafisen suunnittelun koulutus toteutetaan kiinteässä yhteydessä työelämään, ja työelämän kanssa tehtävien projektien ja hankkeiden ansioista työllistymismahdollisuutesi ovat hyvät. Ensimmäisen työpaikan saat usein opintojen aikana luotujen kontaktien kautta.

Kuva
Tuija Koukkula_graafinensuunnittelu

"Visuaalisella viestinnällä on iso rooli arjessa, yhteiskunnassa ja yrityksissä. Se, mitä graafinen suunnittelija tulevaisuudessa tekee, voi poiketa tähänastisesta, ja siksi omaa osaamista tuleekin jatkuvasti kehittää."

Kuva
A girl holding a mirror

Syksyn yhteishaku 💎

Tutustu koulutustarjontaan ja hae syksyn haussa 31.8–14.9.2022.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita