Kuvataiteilija (ylempi AMK), kuvataide, Lappeenranta, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Kuvataiteen opiskelu, kuvataide

Syvennä taiteellista ja teoreettista osaamistasi kuvataiteen YAMK-opinnoissa

Kuvataiteen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lähtökohtana on taiteen tekeminen ja sen tutkiminen. Erityisenä painotuksena tässä haussa on julkiseen taiteeseen liittyvä osaaminen.

Koulutuksessa painotetaan myös taiteilijoiden valmiuksia tuoda omaa osaamistaan ja tuotantoaan esille sekä visuaalisesti, suullisesti että kirjallisesti. 

Kuvataiteen YAMK-koulutus antaa hyvät perusteet taiteen asiatuntijatyössä toimimiseen sekä julkisen taiteen tekemiseen.

Opetus on monimuoto-opetusta, opinnot järjestetään etukäteen sovittuina ajankohtina, osittain kampuksella ja osittain verkossa. Ohjaus toteutetaan pääasiassa ryhmässä ja opiskelijan kehittymistä tukevat opettajatuutorit.

Opinnäytetyö on taideprojekti, josta kirjoitetaan raportti. Opinnäytetyö kytkeytyy julkisen taiteen osaamiseen sekä mahdolliseen julkaisemiseen.

Kuva
 Art supplies

Kesähaun esivalintatehtävät ja valintakoeohjeistukset

Katso täältä kesähaun koulutusten mahdolliset esivalintatehtävät sekä valintakoeohjeistukset!

Kuva
A student of LAB University of Applied Sciences posing for the camera

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi

Opiskele sähkö- ja automaatiotekniikkaa Lappeenrannassa. Hakuaika 15.9.–14.10.

Kuva
A girl holding a mirror

Syksyn yhteishaku 💎

Tutustu koulutustarjontaan ja hae syksyn haussa 31.8–14.9.2022.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi