Kuvataiteilija (ylempi AMK), kuvataide, Lappeenranta, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Kuvataiteen opiskelu, kuvataide

Opiskele julkisen taiteen asiantuntijaksi verkossa

Kuvataiteen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon painopisteenä on julkisen taiteen osaamisen vahvistaminen. Lisäksi koulutuksessa kartoitetaan uusia julkisen taiteen mahdollisuuksia ja pyritään laajentamaan julkisen taiteen käsitettä. Koulutus antaa hyvät perusteet julkisen taiteen tekemiseen sekä alan asiatuntijana toimimiseen.

Opiskelu keskittyy taiteelliseen ilmaisuun julkisen taiteen keinoin sekä yhteistyötahojen kanssa toimimiseen. Kuvataiteen koulutuksessa painotetaan valmiuksia tuoda omaa osaamistaan ja tuotantoaan esille sekä visuaalisesti, suullisesti että kirjallisesti.

Kuvataiteilijan YAMK-koulutuksen keskeisiä osaamisalueita ovat julkisen taiteen teoria ja käytänteet, taiteilijan työelämä ja tuotanto julkisen taiteen parissa. Opinnoissa vahvistetaan julkisen taiteen suunnitelmien esittämistaitoja esimerkiksi 3D-mallintamalla. Koulutuksessa perehdytään julkiseen taiteeseen liittyvään kilpailutoimintaan ja osaamisen esilletuomisen. Luennoitsijoina ovat alan keskeiset asiantuntijat ja toimijat.

Joustavasti etänä ja työn ohessa

Kuvataiteen YAMK-opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, joista 30 op on opinnäytetyötä. Opinnäytetyön taiteellinen osuus on julkisen taiteen suunnitelma, jota kirjallinen osuus tukee sekä avaa valintoja.

Kuvataiteen opetus tapahtuu joustavasti etäopetuksena ja opiskelu onnistuu myös työn ohessa. Opinnot järjestetään etukäteen sovittuina ajankohtina, pääosin ilta-aikaan verkossa.

Kuva
taiteilija terhi kaakinen keltaisella taustalla keltaisessa mekossa

Julkisen taiteen ammattilaiseksi

”En osannut kuvitella, että julkinen taide voi olla niinkin väliaikaista kuin hiekkakakut rannalla tai mies, joka juoksee paikasta toiseen. Eli julkisen taiteen ei tarvitse olla mitään vuosikausia pysyvää."

Kuva
A girl in the mirror

Hae kesähaussa 17.7.–2.8.

Vielä ehdit hakea syksyksi opiskelemaan! Tutustu kesähaun koulutuksiin ja hae LABiin. 

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita