Sosiaali- ja terveysalan YAMK-valintakokeet

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu, verkko-opinnot

Valintakoe: tiistaina 1.11.2022 klo 9–12. Kaksiosainen valintakoe toteutetaan Mooc-oppimisympäristössä. Tarkemmat ohjeet julkaistaan tällä sivulla syyskuun lopussa.

1. Ensimmäinen aineistokoeosio perustuu julkaisuun Häyhtiö, T. 2017. Osallisuutta sote-palveluihin palvelumuotoilemalla? Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 4 2017. Luettavissa https://kaks.fi/wp-content/uploads/2017/05/osallisuutta-sote-palveluihin-palvelumuotoilemalla-004-1.pdf. Tehtävä on esseemuotoinen.

2. Toisessa osassa kuvataan palvelupolku. Tehtävä on visuaalinen piirtotehtävä.

Valintapisteiden muodostuminen

Aineistokoe max 70 p, min 25 p
Piirtotehtävä max 30 p, min 10 p

Jommankumman osion hylkääminen johtaa koko valintakokeen hylkäämiseen. Myöhässä palautettu valintakoetehtävä on hylätty.

Tasapistetilanteessa valinta tehdään ensin hakutoivejärjestyksen mukaan ja sen jälkeen ylitäytöllä.

 

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla, verkko-opinnot

Valintakoe: Valintakoeopintojakso Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksissa 5 op

Opintojakson toteutusaika: 26.9. – 31.10.2022 LAB-ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristössä. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

Valinta tehdään valintakoeopintojaksosta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoeopintojakson maksimipistemäärä on 100 pistettä.

· Osa 1: Muuttuva sosiaali- ja terveysala: 30 pistettä

· Osa 2: Hyvä johtaminen: 40 pistettä

· Osa 3: Minä tulevaisuuden johtajana: 30 pistettä

Valintakoeopintojakson osat arvioidaan kunkin osan arviointikriteerien mukaan. Valintakoeopintojakson jokaisesta osasta tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voi tulla hyväksytyksi koulutukseen. Jos hakija saa hylätyn osasta 1, osia 2 ja 3 ei arvioida. Jos hakija saa hylätyn osasta 2, osaa 3 ei arvioida.

Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille viimeistään viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.