Sosiaali- ja terveysalan YAMK-valintakokeet

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kuntoutuksen ja liikunnan integraatio, verkko-opinnot

Valintakoe on 22.5.2023 klo 9–13.

Kaksiosainen valintakoe toteutetaan LAB MOOC-verkko-oppimisympäristössä.

1. Ensimmäinen osa on soveltava aineistopohjainen essee, jolla arvioidaan hakijan kykyä soveltaa tietoa ja innovoida uusia ratkaisuja kuntoutuksen ja liikunnan teemaan liittyen niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntatasolla. Aineisto annetaan hakijalle valintakokeen alussa.

2. Toinen osa arvioi hakijan motivaatiota opintoihin ja sitä, millaisia visioita hakijalla on hyödyntää koulutuksen aikana saamiaan tietoja ja taitoja tulevaisuuden työelämän kehittäjänä. Tehtävä on esseemuotoinen.

Hakijoille toimitetaan linkki ja avainsana LAB MOOCin valintakoesivulle viimeistään viikolla 20.

Valintakoeohje (julkaistu 15.3.2023)

Hakijoille ei lähetetä erillistä valintakoekutsua.

Valintapisteiden muodostuminen

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe on maksimissaan 100 pistettä, joka jakautuu seuraavasti: Valintakokeen ensimmäinen osio 60 pistettä (min 20 p.), toinen osio 40 pistettä (min 15 p.). Yhden osion hylkääminen johtaa koko valintakokeen hylkäämiseen.

 

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija, verkko-opinnot

Valintakoe on kolmiosainen:

1. Videohaastattelu. Videon viimeinen palautuspäivä on to 25.5.2023 klo 9 mennessä.

2. Monivalintakoe to 25.5.2023 klo 10–12 LAB MOOC -verkko-oppimisympäristössä.

Valintakoe perustuu seuraavaa julkaisuun: Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos, S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Saatavissa: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf

Hakijan on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä monivalintakokeesta koulutuksen vastuukoordinaattoreilta ZOOM-sovelluksessa to 25.5. klo 9–10. Zoom-linkki on saatavilla LAB MOOCissa.

3. Motivaatiokirje, joka on laajuudeltaan enintään 250 sanaa. Hakija kirjoittaa ja palauttaa motivaatiokirjeen ohjeen mukaan LAB MOOCissa.

Hakijoille toimitetaan linkki ja avainsana LAB MOOCin valintakoesivulle viimeistään viikolla 20.

Hakijoille ei lähetetä erillistä valintakoekutsua.

Valintakoeohje (julkaistu 16.3.2023)

 

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen, verkko-opinnot

Valintakoeopintojakso Uudistava ja uudistuva johtaminen 5 op

Lähikerrat verkko-oppimisympäristössä:

17.4.2023 klo 14–18, 2.5.2023 klo 14–18 ja 15.5.2023 klo 14-18. Kaikki oppiminen tapahtuu LAB-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä, joka aukeaa 11.4.2023. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä oppimisalustalle.

Valintakoeopintojaksossa on kolme osaa, pisteet yhteensä max 100.

1) Verkkotentti, joka pohjautuu artikkelimateriaaliin max 30 p.

· Moodlessa tehtävä tentti, joka aukeaa 17.4.2023

· Tentti suoritettava 30.4.2023 klo 23.59 mennessä.

2) Englanninkielisen artikkelin pohjalta essee, max 2 sivua, pisteet max 30 p.

· Palautus 30.4.23 klo 23.59 mennessä.

3) Uudistava johtaminen, pisteet max 40 p.

· Lähdekirjallisuuteen, luentoihin ja omaan kokemustietoon perustuva essee, jonka pituus 5-6 sivua.

· Palautus 21.5.2023 klo 23.59 mennessä.

Tehtävien ohjeet annetaan ensimmäisessä verkkotapaamisessa 17.4.2023.

 

LAB-ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:

· Insinööri (ylempi AMK), Uudistava johtaminen

· Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen

· Tradenomi (ylempi AMK), Uudistava johtaminen

Hakija saa tuloksen kaikkiin saman valintakoeryhmän hakutoiveisiinsa suorittamalla yhden valintakokeen.

 

Sosionomi (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, verkko-opinnot

Valintakoe on kaksiosainen:

1. Aineistokoe ti 23.5.2023 klo 9-13 LAB MOOC -verkko-oppimisympäristössä. Aineistokokeen materiaali annetaan kaikille aineistokokeen alussa.

2. Motivaatiokirje on vapaamuotoinen ja hakija voi kuvata siinä esimerkiksi työkokemustaan, osaamistaan ja sitä miksi haluaa koulutukseen. Tarkemmat ohjeet tähän tehtävään löytyvät LAB MOOCin valintakoesivulta. Motivaatiokirje tulee palauttaa LAB MOOCin valintakoesivulle viimeistään 23.5.2023 klo 9 mennessä.

Hakijan on mahdollista esittää kysymyksiä valintakokeeseen ja koulutukseen liittyen ma 22.5.2023 klo 9–10 Zoom-ohjelmalla. Linkki ja ohjeet Zoomin käyttöön löytyvät LAB MOOCin valintakoesivustolta.

Hakijoille toimitetaan linkki ja avainsana LAB MOOCin valintakoesivulle viimeistään viikolla 20.

Valintakoeohje (julkaistu 16.3.2023)

Hakijoille ei lähetetä erillistä valintakoekutsua.

Valintapisteiden muodostuminen

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe on maksimissaan 100 pistettä, joka jakautuu seuraavasti: Kirjallinen aineistokoe 70 pistettä (min 35 p) ja motivaatiokirje 30 pistettä (min 10 p). Jommankumman osion hylkääminen johtaa koko valintakokeen hylkäämiseen.